Nieuws

Mor­tiers­mo­len in Zwe­ve­gem defi­ni­tief beschermd

Zwevegem Mortiersmolen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, her-beschermt definitief de Mortiersmolen in Zwevegem als monument met overgangszone.

‘Molens in Vlaanderen maken deel uit van ons erfgoed als symbool voor de overgang tussen traditie en modernisering. Door van alle verschillende molens de meest representatieve te beschermen garanderen we dat dit stukje verleden bewaard wordt voor de toekomst. Windmolens zijn vooral waardevol als ze ook draaien en malen. En dat is niet altijd evident. Als we te dicht bij molens bouwen, verliezen ze hun windvang en wordt malen onmogelijk. Daarom bescherm ik de omgeving van deze waardevolle molens zodat ze kunnen blijven doen waarvoor ze gebouwd zijn.’, aldus Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Ben Storme