2023-03-24 00:00:00 - Kust verwacht veel toeristen in mei

De voorbije krokusvakantie kende een daling van het aantal verblijfs- en dagtoeristen aan de kust. Maar in mei verwacht Westtoer wel veel toeristen aan de kust.

Sinds dit schooljaar heeft het Franstalig onderwijs de vakantieperiodes gespreid waardoor de paasvakantie bijvoorbeeld omgezet is in een meivakantie en de krokusvakantie in Wallonië twee weken duurde. Zo zorgde de voorbije krokusvakantie voor een grotere spreiding van de toeristen uit het Franstalige deel.

Daling

"Ongeveer 700.000 dagtoeristen en 900.000 à 950.000 verblijfstoeristen zakten in die twee weken af naar zee. Dat was een lichte daling in vergelijking met vorig jaar, maar vooral het aantal dagjestoeristen daalde met niet minder dan 15 procent”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Volgens gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu was de vakantieperiode vorig jaar veel zonniger en doordat de coronamaatregelen toen net achter de rug waren, kozen meer mensen voor uitstappen in eigen land.

Peiling

In de herfstvakantie vorig jaar was er een bevraging bij Franstalige toeristen die aangaven dat ze vooral in mei naar de Vlaamse Kust zullen afzakken. Ook vanuit de buurlanden worden veel toeristen verwacht.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere