Nieuws

Kreekrug­in­fil­tra­tie zorgt voor extra zoetwatervoorraad

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De Vlaamse Milieumaatschappij voert boringen uit op een veld bij landbouwer Gino Nollet in Steenkerke.

De boringen tot 20 meter diep moeten resulteren in het in kaart brengen van de zoetwaterbubbel en de structuur van de ondergrond. Zijn perceel is immers een potentiële locatie voor het winnen van zoet grondwater. Die worden in de polderstreek voornamelijk gevonden onder hogergelegen kreekruggen. Dat zijn oude, met zand gevulde zeegeulen die als licht verhoogde ruggen het polderlandschap doorsnijden. Het regenwater dringt door de bovenste laag grond op een kreekrug, stroomt naar de rand en verdringt het oudere zoute water eronder. Hun hogere ligging en zandige samenstelling maakt hen heel geschikt voor het aanvullen van zoetwatervoorraden via de techniek van kreekruginfiltratie. Hierbij wordt oppervlakte water geïnfiltreerd in een kreekrug.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van een Europees project Topsoil waarbij met verschillende landen rond de Noordzee wordt gewerkt aan een grotere weerbaarheid van de ondergrond tegen klimaatverandering.

Extra waterreserves

De extra watervoorraad kan de landbouwer onder meer gebruiken voor drinkwater voor de veestapel. Het landbouwbedrijf van Gino Nollet heeft immers zeer veel water nodig voor zijn runderen en varkens. "Wij merken dat wij de afgelopen jaren minder grondwater ter beschikking hebben", zegt Gino, "dit project zal toelaten onze waterreservers gevoelig te verhogen".

Lees ook:

 

De redactie