Nieuws

Jaar­lijk­se inves­te­rin­gen in die­ren­asie­len omhoog met 300.000 euro

2023-04-11 00:00:00 - Jaarlijkse investeringen in dierenasielen omhoog met 300.000 euro

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) breidt de financiële steun voor dierenasielen uit met een jaarlijks bedrag van 300.000 euro. Vooral asielen die inzetten op adoptie krijgen een extra beloning.

Van de 185 erkende dierenasielen in Vlaanderen telt onze provincie 39 asielen. De asielen draaien vooral op vrijwilligers en een eigen fondsenwerving.

Sinds 2021 introduceerde minister Weyts een structureel plan met financiële steun voor de dierenasielen. "We zorgen voor meer middelen, meer professionalisering en een veel beter overzicht van de dieren die in asielen wachten op een nieuwe thuis”, vertelt Weyts.

Beloning voor adoptie

Concreet krijgen de asielen vanaf dit jaar al een extra vergoeding, die afhankelijk is van het aantal dieren die ze in het voorgaande jaar hebben laten adopteren. Asielen die inzetten op adoptie krijgen daar nu een jaarlijkse beloning van 150.000 euro voor. Dit komt bovenop het huidige budget van 678.000 euro.

De Vlaamse Regering zal ook instaan voor alle kosten die samengaan met de wettelijk verplichte identificatie, registratie, sterilisatie en vaccinatie. Ook de kosten voor de wettelijke opmaak van een dierenpaspoort en een diergeneeskundig verslag worden terugbetaald. Het budget daarvoor is 150.000 euro.

Andere ondersteuning

Naast financiële steun, kunnen alle asielmedewerkers gratis een professionele opleiding volgen. Alle asielen krijgen ook toegang tot een digitaal boekhoudsysteem en een centrale website waar ze hun dieren ter adoptie kunnen aanbieden.

De Vlaamse Overheid gaat ook investeren in campagnes om de adoptie van een dier te promoten.

De redactie