Nieuws

Haven­voor­zit­ter Zee­brug­ge geen fan van pon­ton voor asielzoekers

2023-02-28 00:00:00 - Havenvoorzitter Zeebrugge geen fan van ponton voor asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Demoor heeft  alle havens uitgenodigd voor overleg om samen met hen na te gaan of er nog locaties zijn voor pontons waar asielzoekers kunnen verblijven. De voorzitter van de haven van Zeebrugge is alvast geen voorstander.

Een vluchtelingenponton bestaat al in de haven van Gent, goed voor 224 opvangplaatsen. Maar daar is in de haven van Zeebrugge geen plaats voor, zegt havenvoorzitter De fauw. Bovendien hebben we er net alles aangedaan om de haven moeilijk toegankelijk te maken voor transmigranten.

Fedasil heeft contacten met verschillende rederijen om op korte termijn over nog van dergelijke pontons te kunnen beschikken. Het probleem is echter een geschikte locatie te vinden om pontons te laten aanmeren. Vandaar het overleg. Het zou gaan om de havens van Brussel, Oostende, Gent, Antwerpen en Zeebrugge. Staatssecretaris Nicole de Moor: “We hebben nog altijd een groot tekort aan opvangplaatsen en zijn dus voortdurend op zoek naar bijkomende plaatsen. Vorig jaar openden we 14 opvangcentra, onder meer in voormalige jeugdverblijven of kazernes. Naast die klassieke opvangcentra zoeken ook naar alternatieve oplossingen, zoals pontons of containerdorpen. Ik heb de havens uitgenodigd voor overleg om samen met hen na te gaan of er nog locaties zijn voor dergelijke pontons.”

Naast het creëren van opvang werkt staatssecretaris de Moor ook aan structurele maatregelen om meer mensen te doen vertrekken uit de opvangcentra. “Ik wil achterdeurtjes sluiten die het vandaag mogelijk maken dat een 1.000-tal personen na een negatieve asielbeslissing toch nog in de opvang blijven. Opvangplaatsen moeten toekomen aan wie in een lopende asielprocedure zit. Ik zal mijn pakket met hervormingsmaatregelen deze week opnieuw bespreken met de kern.”

De redactie