Nieuws

Gou­ver­neur kreeg mel­ding van 38 vond­sten in Noordzee

2019-06-11 00:00:00 - Gouverneur kreeg melding van 38 vondsten in Noordzee

Op vijf jaar tijd kreeg de gouverneur van West-Vlaanderen 38 meldingen van vondsten in de Noordzee.  Sinds 1 juni 2014 is de gouverneur bij Koninklijk Besluit namelijk officieel als "ontvanger" aangeduid van het cultureel erfgoed onder water.

Onderwatererfgoed zijn vondsten in de territoriale wateren die zich ten minste honderd jaar onder water bevinden. Vallen duidelijk niet onder de definitie van onderwatererfgoed: wrakken die het gevolg zijn van actuele scheepsrampen of pijpleidingen en kabels op de bodem van de zee.

"De Noordzee is niet alleen één van de drukst bevaren zeeroutes, maar is ook steeds meer het terrein voor de energiesector met offshore windparken", zegt gouverneur Carl Decaluwé. "Nemo Link, het project dat via een onderzeese hoogspanningskabel het Verenigd Koninkrijk met het Europese vasteland verbindt, leidde tot de ontdekking van heel wat UXO's (afkorting van 'unexploded bombs and mines'), maar ook van waardevol erfgoed."

Spectaculaire vondsten

Soms gaat het om spectaculaire vondsten. Zo was de vondst van de Duitse UB-29 duikboot uit de Eerste Wereldoorlog in onze Belgische Noordzee dé Europese archeologische vondst van 2017 die ook veel buitenlandse pers naar ons land lokte. Ook vorig jaar was een goed jaar met de vondst van een Amerikaanse B-17 bommenwerper in ons deel van de Noordzee.

"Samen met de bevoegde autoriteiten is er steeds het streven om de bovengehaalde objecten een passend plaatsje te geven en waar mogelijk ter beschikking te stellen aan musea of wetenschappelijke instellingen", zegt gouverneur Decaluwé. "Zo zijn in 2018 twee ankers geschonken aan het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. En een luik en kanonloop van de UB-29 zijn, na overleg met de Duitse overheid, ter beschikking gesteld aan het War Heritage Museum in Brussel." Het aantal vondsten schommelt sterk per jaar: 15 in 2014, 4 in 2015, 3 in 2016, 13 in 2017 en 3 in 2018.

Lees ook:

Belga