Nieuws

Gezen­der­de Zwi­nooi­e­vaar over­win­tert in de Sahel

2021-11-05 00:00:00 - Gezenderde Zwinooievaar overwintert in de Sahel

Ooievaar Mushid die deze zomer in het Zwin Natuur Park als nestjong van een zender werd voorzien, stak dit najaar de Sahara over om in Mali de winter door te brengen. 

Het is pas de eerste keer dat aangetoond kon worden dat ‘Zwin-ooievaars’ ook in de Sahel overwinteren. Alle andere gezenderde jonge ooievaars bleven tot nu toe hangen in Spanje of Noord-Marokko, waar ze in de rijstvelden en vooral op de vuilnisbelten een goed gevulde tafel vonden.

Spanje of Sahel

Van oudsher trok een deel van de jonge ooievaars uit Noordwest-Europa naar de West-Afrikaanse Sahel, bezuiden de Sahara. De voorbije decennia kwam hier echter verandering in. Een groot deel van de Noordwest-Europese broedpopulatie overwintert nu in Spanje. Maar onderzoek toonde aan dat grote aantallen ooievaars nog steeds de Sahara overtrekken om in de Sahel te overwinteren. Het blijkt vooral om (jonge) ooievaars van de Iberische broedpopulatie te gaan. Het aantal ooievaars uit de Noordwest-Europese populatie dat over de Sahara trekt, is echter erg beperkt en bestaat vrijwel uitsluitend uit jonge vogels. 

De Sahara is door de extreme weersomstandigheden en een gebrek aan voedsel een moeilijk te nemen hindernis voor trekvogels en dat geldt al helemaal voor jonge, onervaren exemplaren als Murshid.  Maar hij stak de Sahara dus succesvol over en houdt zich momenteel op in Mali, in een gebied tussen de binnendelta van de Niger en de grens met Burkina Faso.

Redactie