Nieuws

Fusie: Win­ge­ne en Rui­se­le­de bevra­gen inwo­ners nu digitaal

2023-01-26 00:00:00 - Fusie: Wingene en Ruiselede bevragen inwoners nu digitaal

Wingene en Ruiselede beginnen aan de concrete uitwerking van de toekomstige fusie. Per aspect bij zo'n fusie komt er een werkgroep en er is ook een consultancybureau bij betrokken. Vandaag is een online bevraging gestart.

Na het referendum in Ruiselede volgt er een nieuw moment waarop inwoners hun stem kunnen laten horen. Dat gebeurt online, maar ook met een papieren versie die ze volgende week zullen verspreiden.. Wie deelneemt kan aangeven welke kansen hij of zij ziet, of wat de bezorgdheden zijn. Inwoners kunnen ook aangeven of ze mee willen spreken over het traject op weg naar de fusie. Wingene en Ruiselede zeggen dat ze zo tot een gedragen voorstel willen komen, dat op beide gemeenteraden moet komen.

Peilen naar medewerking

In november was er nog een volksraadpleging in Ruiselede. Die was niet bindend, maar uit de uitslag was toen op te maken dat veel deelnemers tegen de fusie met Wingene stemden. "Daarom kiezen de gemeenten voor een open dialoog van bij het begin van deze fase," staat er te lezen in een persbericht. "In deze fase willen de gemeenten vooral peilen naar de bereidheid om actief betrokken te zijn bij de gemeentefusie.

De fusie tussen Wingene en Ruiselede is de eerste in onze provincie in de recente golf gemeentefusies.

Lees meer:

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse