Nieuws

Ein­de lij­dens­weg res­tau­ra­tie Lijs­ter­mo­len komt in zicht

2014-08-19 00:00:00 - Einde lijdensweg restauratie Lijstermolen komt in zicht

Er komt eindelijk wat schot in het dossier van de restauratie van de Lijstermolen op de Rodeberg in Westouter. De houten staakmolen is dringend aan restauratie toe, maar het dossier bleef de laatste jaren aanslepen.

De Lijstermolen is een houten molen die dateert uit het begin van de negentiende eeuw. In 1960 werd de molen overgebracht van de Lijsterhoek in Beernem. Tijdens een storm in 1990 werd de molen zwaar beschadigd en de gemeente voerde toen in eigen beheer de meest noodzakelijke herstellingswerken uit. Een grondige restauratie kwam er nooit.

Restauratie

Het dossier voor een restauratie blijft de laatste jaren maar aanslepen. Reden daarvoor zijn onder andere discussies tussen de architect, die door de gemeente werd aangesteld, en de dienst Onroerend Erfgoed over welke delen van de molen gerecupereerd en opnieuw gebruikt kunnen worden en welke vernieuwd moeten worden. 

Er is nu overeengekomen om het restauratiedossier op te starten en ondertussen verder onderzoek te doen. De raming van de molentechnische restauratie wordt geraamd op bijna 415.000 euro. Het zal nog jaren duren vooraleer de werken van start kunnen gaan. De Vlaamse overheid moet eerst nog geld vinden en dat beschikbaar stellen voor de restauratie. Zij staan in voor 80% van de kosten, op voorwaarde de de molen draait en kan malen.

Geschiedenis 

Molens speelden in de geschiedenis van Heuvelland een belangrijke rol. Maar door economisch verval en door de Eerste Wereldoorlog verdwenen die allemaal uit het landschap. Tot de gemeente de Lijstermolen destijds dus kocht van Beernem. 

 

De redactie