Nieuws

Digi­taal refe­ren­dum over net­heid in Kortrijk

2022-11-28 00:00:00 - Digitaal referendum over netheid in Kortrijk

Kortrijk houdt opnieuw een digitaal referendum, dit keer rond het thema ‘nette stad’ Alle Kortrijkzanen vanaf 16 jaar kunnen vanaf nu tot en met zondag 4 december vier ja/nee-vragen beantwoorden. Het winnende antwoord is doorslaggevend voor het beleid dat wordt gevoerd over het thema nette stad.

Kortrijk roept iedere inwoner op om zijn stem te laten gelden via www.kortrijk.be/digitaalreferendum. Netheid is een thema dat duidelijk leeft. Dat blijkt uit cijfers van het Meldpunt 1777. Sluikstorten en zwerfvuil staan elk jaar opnieuw in de top drie van meldingen die Kortrijkzanen maken. Reden genoeg voor de stad om hen inspraak te geven in het beleid hierover.

Dit zijn de vier vragen:

1. Akkoord dat de stad het reservatiesysteem voor recyclageparken Heule en Rollegem afschaft?

Momenteel moet je via de stadswebsite een afspraak maken om de recyclageparken van Heule en Rollegem te bezoeken. Dit heeft voor- en nadelen: er zijn geen lange wachtrijen meer, maar door het reservatiesysteem moet je je bezoek steeds vooraf inplannen. Waar geef jij de voorkeur aan? In Rollegem kan het reservatiesysteem onmiddellijk afgeschaft worden. In Heule moet daarvoor eerst een aanpassing van de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

2. Akkoord dat er hogere boetes worden gegeven voor het sluikstorten van klein afval?

Wie komt niet geregeld een blikje, flesje of gedumpte afvalzak tegen? Nu betaalt de sluikstorter hiervoor een boete van € 25. Moet deze boete hoger zijn?

3. Akkoord dat de stad handhaaft en strenger toeziet op het feit dat je voetpad, rioolputje en straatgoot vuilnis-, modder- en onkruidvrij moeten zijn?

Wist je dat iedereen verplicht is om zijn voetpad, straatgoot en rioolputje voor de woning proper en niet-hinderlijk te houden? Dat wil zeggen: hinderlijk onkruid wieden, vegen, ijs- en sneeuwvrij houden in de winter … Nu geeft de stad hier nog geen boetes voor. Ben jij van mening dat er in de toekomst wel strenger moet opgetreden worden door eerst te sensibiliseren, dan te waarschuwen en tot slot te beboeten?

4. Akkoord dat naast de GAS-boete ook de kost voor de stad voor het opruimen van sluikstorten aangerekend wordt?

Sluikstorten opruimen en verwerken, vraagt inzet van stadspersoneel. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt momenteel nog niet toegepast. Moeten de opruim- en verwerkingskosten die de stad maakt, ook doorgerekend worden aan de sluikstorter?

Met het jaarlijkse Digitaal Referendum geeft Stad Kortrijk haar inwoners rechtstreekse inspraak over het beleid. De Kortrijkzanen bepalen op die manier zelf welke beslissingen de stad neemt over bepaalde thema's. Op maandag 5 december worden de resultaten bekend gemaakt.

Lees ook:

 

Ben Storme