Nieuws

De Haan komt met bespa­rings­plan voor ener­gie: dis­cus­sie rond ijspistes

2022-09-28 00:00:00 - De Haan komt met besparingsplan voor energie: discussie rond ijspistes

De gemeente De Haan werkte een besparingsplan uit voor energie met maatregelen op de korte, de middellange en de lange termijn.

De grootste slokop is de openbare verlichting. Als we juli 2022 vergelijken met juli 2021, dan is de kostprijs maal drie. Vorige winter liep de factuur op tot 50.000 en zelfs 70.000 euro per maand. Voor de komende winter verwacht de gemeente meer dan een verdubbeling.

Ook de gebouwenverwarming rijst de pan uit: sommige gebouwen -doorgaans op gas, soms op elektriciteit – kosten tot 10.000 euro per maand om te verwarmen.

Christine Beirens, schepen van Financiën: “Vorig jaar betaalde de gemeente 534.914 euro aan elektriciteit. Voor 2022 verwacht onze financiële dienst een factuur van 1.066.000 euro. Voor gas klokten we in 2021 af op 97.772 euro, nu verwachten we een uitgave van 297.000 euro.”

Doven verlichting

Om het energieverbruik en de daarmee samengaande kosten te beperken, zal de gemeente de openbare verlichting doven tussen 23 u en 6 u, ook in de weekends. De monumentenverlichting wordt gedoofd en in de gebouwen wordt een deel van de lichten gedoofd. De verlichting in de gemeentelijke gebouwen wordt versneld vervangen door LED.

Schepen van Leefmilieu Hilde Dhont: “De temperatuur in de gebouwen werd verlaagd tot 19°. Ook de temperatuur in het zwembad en de douches is lager.” Een paar gebouwen van de gemeente worden tijdelijk gesloten. Het personeel of de verenigingen die er gehuisvest zijn, krijgen een andere plek. Dat is bijvoorbeeld zo voor het gebouw van de preventiedienst in de Stationsstraat.

Discussiepunt blijft de ijspistes

De kerstverlichting bestaat al enkele jaren volledig uit LED-lampen. Het verbruik bedroeg vorig jaar zo’n 750 euro. Zelfs met een verdubbeling of verdriedubbeling acht het gemeentebestuur het wenselijk om de kerstverlichting te behouden.

Marleen De Soete, schepen van Evenementen: “Discussiepunt blijft nog de ijspistes. We kijken uit naar een waardevol alternatief en hakken eerstdaags de knopen door.”

Middellange termijn

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Nu al is 23% van de openbare verlichting omgezet naar LED. Die lichten verbruiken veel minder, gaan veel langer mee, en dimmen automatisch tot op 50% na 24u. Twee jaar geleden maakte de gemeente de afspraak met Fluvius om 100% van het net op LED te brengen tegen 2030. Vorige week ging Fluvius ermee akkoord om de einddatum te vervroegen naar 2028. In 2022 was er een investering van 335.343 euro in die LED’s, goed voor een besparing van 30,19 MWh en een vermindering van de uitstoot met 7 ton CO2. De komende jaren worden die inspanningen voortgezet. Op daken van gemeentelijke gebouwen komen er extra zonnepanelen, bv. op de Annexe achter het gemeentehuis. Voor het gemeentehuis zelf kan er een verwarmings- en koelsysteem komen op aardwarmte.”

Lange termijn

Alle gemeentelijke gebouwen werden doorgelicht en per gebouw werd er een fiche opgemaakt. In heel veel gebouwen zijn extra isolatie, dubbel glas en nieuwe verwarmingsinstallaties nodig. Daarvoor tekent het gemeentebestuur een meerjarenplan uit, zodat die werken in fases kunnen worden uitgevoerd.

De redactie