Nieuws

Brug­ge krijgt sub­si­dies om kli­maat­be­leid uit te wer­ken: Nog hele weg te gaan”

2022-02-17 00:00:00 - Stappenplan voor klimaatvriendelijk Brugge

Brugge krijgt ruim 1 miljoen euro aan Vlaamse subsidies om haar klimaatplan 'BruggeNaarMorgen' uit te werken. Tegen 2030 wil de stad de helft minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2011. Het monitoringsrapport van 2022 geeft aan dat Brugge bijna 22 procent minder CO2 uitstoot. "Dat is een belangrijke stap, maar er blijft nog een hele weg te gaan", zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

Op de gemeenteraad van maandag 18 december wordt een Lokaal Energie- en klimaatpact 2.1 voorgelegd. “Hierbij wordt 500.000 euro aan extra Vlaamse middelen ter beschikking gesteld om extra klimaatacties op te zetten in Brugse kwetsbare buurten", zegt schepen Minou Esquenet. 

Er komen drie wijk-klimaatcoaches in Zeebrugge, Sint-Pieters en de Brugse binnenstad om samen met de buurtbewoners op zoek te gaan naar mogelijke acties rond woningrenovatie, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit.

Stadsvernieuwingssubsidie

Ook krijgt Brugge bijna 500.000 euro om de klimaatwijk Sint-Gillis uit te bouwen. "In deze stadswijk is buurtwerking 't Zilletje al langer succesvol actief om woningrenovatie, zonnepanelen en vergroening te stimuleren."

Met de projectsubsidie wil de stad de heraanleg van de Sint-Clarastraat zo klimaatvriendelijk en klimaatrobuust mogelijk laten uitvoeren. “We zullen onderzoeken of we de warmte van de gistfabriek IFF kunnen benutten voor een warmtenet in Sint-Gillis. Zowel voor de woningen als de bedrijven kan dit een belangrijke hefboom zijn om op termijn gasloos te verwarmen. Daarnaast besteden we aandacht aan meer ruimte voor groen, water, fiets en voetganger.”

De uitvoering is voorzien voor 2024-2028.

De redactie