Nieuws

Brecht Ver­meu­len: AiRsl lucht­me­tings­pro­ject flopt”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Vorig jaar startte de stad Roeselare de campagne “AiRsl” om samen met de inwoners van de stad de luchtkwaliteit te meten. 

Maar uit de cijfers die N-VA fractieleider Brecht Vermeulen opvroeg, blijkt dat er van de 100 aangekochte toestellen amper 28 in gebruik zijn. “Luchtkwaliteit is ook voor N-VA een belangrijk thema. Dat de stad initiatieven neemt om in onze stad metingen te doen, juichen we toe. Maar hoe dat is aangepakt, is wel zeer amateuristisch", zegt hij.

Onbruikbare electronica

Volgens de politicus zijn bij het meetproject te veel zaken misgelopen. "Er werd meer dan 5000 euro uitgegeven op basis van één enkele offerte, de helft van de toestellen werd nooit opgehaald en 10-20% van de toestellen heeft zelfs fabricagefouten. Als je voor zo’n 1000 euro aan onbruikbare elektronica ontvangt, moest het stadsbestuur als een goede huisvader optreden en de leverancier in gebreke stellen,” vindt Brecht Vermeulen. De stad had het plan om te starten met 100 van die meettoestellen om daarna bijkomende bestellingen te plaatsen. "Dit was duidelijk een verkeerde inschatting, want amper 45 personen hebben een meter opgehaald. Meer dan de helft hiervan liggen momenteel dus stof te vergaren in een Roeselaars depot. Daarenboven is er zelfs een grote uitval bij de personen die wel interesse toonden in dit project. Bij slechts 28 personen (62%) is het toestel actief".

Vermeulen vindt dat de klimaatswitch in Roeselare te veel kleinschalige projecten bevat, met te wienig deelnemers en onvoldoende maatschappelijke impact. "Het lijkt er op dat de verpakking belangrijker is dan de inhoud. Een ernstig lokaal klimaatbeleid zou volgens ons op inhoud en resultaten moeten gericht zijn.” concludeert Brecht Vermeulen.

Lees ook:

De redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.