Nieuws

Auto­ma­ti­sche alar­me­rings­pro­ce­du­re Nood­plan Noord­zee klaar voor gebruik

2023-03-31 00:00:00 - Automatische alarmeringsprocedure Noodplan Noordzee klaar voor gebruik

De alarmeringsprocedure van Noodplan Noordzee is na een aantal testen volledig geautomatiseerd en klaar voor gebruik. Na de ramp met de Herald of Free Enterprise voor de kust van Zeebrugge in 1987 kwam er al een Nood- en Interventieplan Noordzee, maar dat bleek te tijdrovend.

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum alarmeert al enkele jaren de nodige kustwachtpartners en andere betrokken diensten als er op zee iets gebeurt, maar die procedure was te tijdrovend, klinkt het.

"Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een betere werkwijze om op termijn over te gaan op een volledig automatisch systeem", vertelt provincieraadslid Kurt Himpe.

Applicatie

"De applicatie is gebaseerd op de bestaande stormvloedwaarschuwing. Via dat systeem zendt afdeling Kust automatisch waarschuwingen uit wanneer een stormvloed voorspeld wordt”, verduidelijkt Kurt Himpe.

Volgens West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is het nieuwe systeem in oktober vorig jaar een eerste keer getest. Uit de resultaten blijkt dat het systeem nog enkele fouten had. In december vorig jaar was een tweede test een succes. Nu is de app volledig operationeel.

Doordat er nog geen zware incidenten op zee waren, is de tool voorlopig niet ingezet. "Het is alvast een goede zaak dat het noodplan klaar is om bij rampen of incidenten op de Noordzee onmiddellijk op te starten."

De redactie