Nieuws

Mas­ter­plan Fiets in de West­hoek wil fiets­net­werk optimaliseren

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De provincie West-Vlaanderen heeft in Oostvleteren het "Masterplan Fiets in de Westhoek" voorgesteld.

Het plan wil het huidige fietsnetwerk in de regio optimaliseren en actualiseren. Het studiegebied omvat de 15 gemeenten van de vervoerregio Westhoek en Koksijde en Nieuwpoort uit de vervoerregio Oostende.

De auto is in de regio Westhoek een populair vervoersmiddel. De regio kent weinig structurele files en parkeerproblemen. Ook is het openbaar vervoersnetwerk zwak uitgebouwd. Daarom wil de provincie West-Vlaanderen de auto-afhankelijkheid terugdringen. Zo voorziet het masterplan nieuwe fietsverbindingen tussen kleinere dorpen en kernen. Ook is er aandacht voor verbindingen tot over de lands- en gewestgrens naar Duinkerke, Hondschoote, Steenvoorde, Belle en Komen/Waasten.

Het masterplan is goed voor een globale investering van 100 miljoen euro. Een derde van de trajecten bevindt zich langs gewestwegen, twee derde langs gemeentewegen. Het Fietsfonds, 50 procent gefinancierd door de provincie en 50 procent door de Vlaamse overheid, staat daarbij in voor de volledige kostprijs van de aanleg van fietspaden langs de geselecteerde gemeentewegen.

Het masterplan stelt ook enkele aanpassingen voor aan de 150 kilometer fietssnelwegen in de Westhoek. Zo plant het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de komende jaren een grondige verbetering van deze fietsinfrastructuur langs delen van de N308 Ieper-Poperinge en de N8 Ieper-Veurne.

Het masterplan schenkt ook aandacht aan flankerende maatregelen om de auto in het woon-werkverkeer terug te dringen, waarbij duurzame vervoermiddelen de bovenhand krijgen, zoals de Testkaravaan. Via de Testkaravaan testen werknemers twee weken lang verschillende soorten elektrische fietsen. Uit een eerste evaluatie blijkt dat bijna 40 procent van wie deelnam aan de testkaravaan het monotone autogebruik afwisselt met duurzame woon-werkverplaatsingen.

Belga