Nieuws

Stad Nieuw­poort ver­koopt grond gewaar­deerd op 7,8 mil­joen euro voor meer dan 20 miljoen

Vastgoed Degroote uit Oostende heeft zijn vizier op Nieuwpoort gericht staan en is bereid om een serieuze som geld te betalen voor een braakliggend stuk parking van 12,47 are, ongeveer een zesde van een voetbalveld.

20 miljoen euro zou er op tafel zijn gelegd. De gemeente mikte op een prijskaartje van tien miljoen euro, maar dat bedrag is dus nog verdubbeld.

Plan van 90 flatgebouwen

Volgens 'De Tijd' zou Degroote plannen hebben om 90 flatgebouwen te bouwen op die grond, maar normaal gezien is dat niet haalbaar. Volgens de bouwkundige regels mag er slechts tien verdiepingen hoog gebouwd worden en moet 20% worden ingevuld als tuin. 60 flats zouden meer realistisch zijn volgens een bouwexpert. Om als bouwpromotor uit de kosten te komen, zal elke eigenaar ongeveer 300.000 euro moeten aanrekenen en dat voor de grond alleen al. Het zal dus zeker niet goedkoop zijn.

Vlaamse overheid ook grote winnaar

De gemeente Nieuwpoort is natuurlijk de grote winnaar, maar ook de Vlaamse overheid kan binnenkort wellicht een nog groter graantje meepikken. De Vlaamse overheid is immers de eigenaar van de laatste site die verkocht kan worden voor bouwprojecten, enkele honderden meters verderop. De verwachting is dat die grond nog meer zal opbrengen.

James Verherbruggen