Nieuws

Voka blij met ruim­te voor bedrij­ven op Chartreuse

Voka, de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, is verheugd dat de Vlaamse regering in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ruimte voorziet voor bijkomende bedrijvigheid op verschillende locaties.

De Vlaamse Regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge voorlopig vastgesteld. Voka is tevreden. “Vooral de erkenning van het zuidelijk deel van het Chartreusegebied als bedrijvenzone biedt mooie kansen om er een state-of-the-artbedrijventerrein te vestigen”, klinkt het bij Voka.

In het GRUP was ook plaats voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Daarvoor is ruimte voorzien aan de Blankenbergse Steenweg. Nu volgt nog een openbaar onderzoek. Na onderzoek van eventuele bezwaren tegen het plan belandt het GRUP opnieuw op de tafel van de Vlaamse regering.

De redactie