Nieuws

Vlaan­de­ren en land­bouw­or­ga­ni­sa­ties heb­ben akkoord

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De Vlaamse regering heeft na urenlange onderhandelingen een akkoord bereikt met de landbouworganisaties. Vlaams minister-president Jan Jambon spreekt van een akkoord dat "belangrijk is voor de toekomst van de landbouw". Met het akkoord in de hand roept Jambon de boeren op "te stoppen met hun acties en blokkades". De landbouworganisaties zijn bereid het akkoord te verdedigen bij hun achterban.

Eén van de voornaamste knelpunten ging over de bescherming van landbouwgrond. Daar is afgesproken dat de Vlaamse overheid tot 1 oktober zelf geen grond in agrarisch gebied meer aankoopt. Er gelden wel enkele uitzonderingen, zoals voor werken van algemeen belang of in overstromingsgebieden, maar ook voor gronden in Europees beschermde natuurgebieden.

Er komt ook een werkgroep met daarin alle betrokken sectoren die zich moet buigen over de problematiek van grondgebruik in Vlaanderen. Een eerste rapport moet tegen 1 juli klaar zijn.


416 BB LINKS landbouwersprotest
Nieuws

Opvallend veel West-Vlaamse boeren bij havenblokkade in Gent

Landbouwprotest

Minder administratieve lasten

Aan het bereikte stikstofakkoord verandert inhoudelijk niets. De Vlaamse regering gaat wel meteen de omslag onderzoeken van het zogenoemde depositiemodel naar een emissiemodel, en er komt een vermindering van de administratieve lasten. Zo wordt de Mestbankaangifte vereenvoudigd, wordt de kalenderlandbouw -kalender die boeren verplicht om op bepaalde tijdstippen te bemesten en te oogsten- versoepeld en komen er minder snel boetes bij overtredingen.

"We hebben elkaar gevonden met een stevig akkoord. We hebben onze job gedaan wat onze bevoegdheden betreft."

Vlaams minister-president Jan Jambon

Nu er een akkoord met de landbouworganisaties op tafel ligt, roept Jambon de landbouwers wel op te stoppen met hun acties en blokkades. 

Reacties landbouworganisaties

Boerenbond-topman Lode Ceyssens is alvast bereid het akkoord te verdedigen bij zijn achterban. Maar hij kondigt wel aan dat Boerenbond het akkoord "nauwgezet zal opvolgen". Volgens Ceyssens lost het akkoord "niet alle problemen op", maar is het wel belangrijk dat de landbouw door de regering "erkend wordt als strategische sector".

"Voor een aantal mensen zal het voldoende zijn, voor een aantal mensen onvoldoende", reageert ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Volgens hem is het belangrijk dat het akkoord toont dat er "meer respect is voor de land- en tuinbouw". Onder meer de tijdelijke pauzeknop in de aankoop van landbouwgrond is voor ABS een belangrijk punt. "Het komt er nu op aan dat er snel werk gemaakt wordt van wat er op papier staat".

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Belga