Ven­ti­lus-tra­cé defi­ni­tief vastgelegd

Ventilustraject

De Vlaamse regering heeft vrijdag het tracé van de Ventilus-hoogspanningslijn definitief vastgelegd.

Ventilus wordt de 85 kilometer lange nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de toekomstige nieuwe windmolenparken op zee naar het binnenland moet brengen. De Vlaamse regering stelde in juli vorig jaar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voorlopig vast. Daarna volgde een openbaar onderzoek, dat tot oktober liep. Dat leverde 3.550 reacties op. De regering besloot begin dit jaar om geen fundamentele wijzigingen aan te brengen na het onderzoek.

2019-05-23 00:00:00 - Protest tegen Ventilusproject groeit
Nieuws

Ondanks 3.550 bezwaarschriften: geen wijzigingen aan Ventilus-traject na openbaar onderzoek

Juridische strijd niet voorbij

Burgerplatformen zullen nu alle juridische middelen uitputten om de kabels alsnog onder de grond op gelijkstroom te krijgen. Volgens hen is dat de enige gezonde optie. Ze trekken naar de Raad van State, en roepen grondeigenaars ook op om niet in te gaan op een voorstel tot een onteigening. 

Onder meer burgerplatform Leefbaar E403 stapt naar de Raad van State. "De Vlaamse regering doet gewoon verder met een wetgeving die op maat gemaakt is van Elia. Wij hebben gezegd dat de technologie voor een ondergrondse hoogspanningslijn ons zou inhalen en dat is ook gebeurd. In Italië en Duitsland leggen ze gelijkstroomkabels onder de grond. Wij blijven dus ijveren voor een ondergrond traject", zegt Heidi Deleu van het burgerplatform. Ook burgerplatform Begraaf Ventilus stapt naar de Raad van State.

De redactie