Nieuws

Van­der­jeugd: Ver­dacht­ma­king niets anders dan beschadigingsoperatie”

2021-12-04 00:00:00 - Vanderjeugd: "Verdachtmaking niets anders dan beschadigingsoperatie"

Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden, heeft gereageerd op de beschuldigingen dat hij met voorkennis gronden gekocht zou hebben om dan later aan een projectontwikkelaar door te verkopen. Dat zou een vorm van belangenvermenging kunnen zijn. Vanderjeugd ontkent met klem. 

Op het Kapelleriehof in Staden komen er tien appartementen en acht woningen. Deze gronden waren oorspronkelijk eigendom van burgemeester Francesco Vanderjeugd. De gemeente moet een omgevingsvergunning afleveren aan de projectontwikkelaar van het bouwproject. Een situatie die misschien toch wat vragen oproept, zo werd gesuggereerd. Heeft Francesco Vanderjeugd de gronden gekocht en verkocht met voorkennis om er winst uit te halen? De Krant Van West-Vlaanderen bracht het nieuws naar buiten.

Vanderjeugd ontkent alles met klem. “Ik heb de gronden die ik in eigendom had, verkocht zonder enige clausule waaraan ik met handen en voeten zou gebonden zijn om een vergunning te geven. Ja, de beschuldigingen in de Krant Van West-Vlaanderen zijn gewoon je reinste onzin. En ik zal dat ook bewijzen.”

Volgens burgemeester Vanderjeugd is de verdachtmaking niet anders dan een beschadigingsoperatie. En hij maakt zich sterk dat het gerechtelijk onderzoek dit ook zal uitwijzen.“Meer nog, ik zal zelf ook Audit Vlaanderen vragen om tot hier te komen om de beschuldigingen, die toch echt hallucinant zijn, te onderzoeken en mij in mijn recht te herstellen.”

De oppositie wacht alvast de resultaten van het onderzoek af om te reageren, op een korte mededeling na. “Primordiaal blijft het resultaat van het onderzoek van het Parket. Tot dan doen wij geen voordelingen noch veroordelingen. Wie in een onderzoek betrokken is, dient voor zichzelf uit te maken of al dan niet goed functioneren nog mogelijk is.”

Stefaan Six

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.