Nieuws

Vak­beurs Inter­pom wil aard­ap­pel­sec­tor gezond hel­pen groei­en in moei­lij­ke periode

2022-11-27 00:00:00 - Vakbeurs Interpom wil aardappelsector gezond helpen groeien in moeilijke periode

In Kortrijk Xpo komen vanaf zondag meer dan driehonderd exposanten samen op de indoorvakbeurs voor de aardappelsector Interpom. Zij bieden drie dagen lang een gespecialiseerd aanbod aan producten, machines en innovatieve oplossingen voor de aardappelketen. 

Dit jaar heeft de beurs 'Towards a healthy growth' als thema. Daarbij wil de organisatie de sector helpen om gezond te blijven groeien in een moeilijke periode.Met het beursthema wil de organisatie de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid om samen te werken aan een duurzame, verantwoorde en gezonde groei. "Gezond groeien gaat over onze manier van telen, over landgebruik, over groei op een sociaal verantwoordelijke manier maar ook over duurzaam transport en verwerking, over autonoom energiegebruik en verantwoord waterbeleid", klinkt het.  Organisator Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, spreekt van een uitdagend jaar voor de sector.

"Het extreem droge seizoen zorgde voor een  lagere opbrengst. Maar het zijn de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die ons het meeste hoofdbrekens bezorgen. De gemiddelde kosten op bedrijfsniveau stegen met 80 procent, met uitschieters voor energie tot 300 procent. Dat is nooit gezien. Een personeelskost dat in een keer stijgt met 10 procent is evenmin in veertig jaar voorgekomen", zegt CEO Christophe Vermeulen.

"Als er één les is die we moeten leren, is dat we een geïntegreerde aanpak en visie nodig hebben op de toekomst van de aardappelteelt in ons land. We moeten samen gezond verder kunnen groeien en daarover moet het gaan aan elke stand op Interpom.' Volgens de organisatie spelen innovaties een belangrijke rol in een gezonde groei.  "Samen met een onafhankelijke expertengroep heeft Interpom dan ook enkele 'must-see' innovaties van exposanten geselecteerd die een meerwaarde betekenen voor de gebruiker, en waar de volledige aardappelketen beter van wordt." 

Interpom vindt plaats in Kortrijk Xpo op 27, 28 en 29 november telkens van 9.30 tot 18 uur.

Belga