Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Stad Oostende stelt ombudsvrouw aan

Stad Oostende stelt ombudsvrouw aan

Nieuws
11/02/2020

"Voor het eerst kunnen burgers die geen gehoor krijgen na een klacht terecht bij iemand die volledig onafhankelijk van de stad werkt. De ombudsvrouw zal ook aanbevelingen doen om de dienstverlening te verbeteren", luidt het in een persmededeling.

De ombudsvrouw behandelt klachten over onbehoorlijk optreden van de stadsdiensten, de autonome gemeentebedrijven, stedelijke vzw’s en de politie. Ze kan dat doen naar aanleiding van klachten van burgers die vastlopen, maar ook op eigen initiatief of op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen.

Tweedelijnsklachten

De ombudsvrouw komt pas in tweede lijn tussen. Hierdoor krijgt de betrokken dienst of personeelslid altijd de kans de klacht eerst intern te behandelen. Pas wanneer dit faalt, staat de onafhankelijke ombudsvrouw in voor de verdere opvolging.

Heb je een probleem of een suggestie? Surf naar www.oostende.be, klik op de knop ‘meld iets’ en kies wat je wil doorgeven. Als je vindt dat een klacht door de dienst niet voldoende werd behandeld of als er betwisting blijft bestaan kan je terecht bij de ombudsvrouw. Dat kan met een klacht over Stad Oostende, de Lokale Politie Oostende, de autonome gemeentebedrijven, De Grote Post, Het Economisch Huis of Toerisme. Meer informatie vind je via www.oostende.be/ombudsdienst.

Auteurs: 
Redactie