PZ Vlas en inspec­tie lich­ten 14 hore­ca­za­ken door: 1 moet dicht en slechts 3 halen per­fect rapport

Pexelshamburgerfrieten

Pexels

Veertien horecazaken kregen vrijdagavond de politiezone Vlas en inspectiediensten over de vloer voor een controle. Drie zaken doorstonden de test volledig maar op de elf andere locaties stelden de politie en inspectie samen meer dan twintig inbreuken vast. 

Verschillende overheidsinstanties werkten mee aan de actie om uiteenlopende regels na te gaan. Het FOD Financiën, het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waren erbij betrokken. 

De veertien horecazaken bestonden uit acht pitazaken, drie cafés, één mix van een nachtwinkel en pitazaak, één zaak met pizza's en pita en één grill-snackbar. Uit die groep zijn twaalf zaken gevestigd in Kortrijk, één in Kuurne en één in Marke.  

Frigo in beslag genomen

Drie horecazaken werkten volledig zoals het hoort. Bij de elf andere varieerden de inbreuken. Het FAVV verplichtte de eigenaar van een snackbar in Kortrijk om zijn zaak te sluiten door onhygiënische omstandigheden. De inspectie nam op een andere plek de frigo en de inhoud ervan in beslag om die door de vuilkar te laten ophalen. Zeven handelszaken maakten fouten tegen de wetgeving over de witte kassa, BTW-ontvangstbewijzen of de registratie van de daginkomsten. Verder kwamen zes inbreuken aan het licht rond hygiëne, bewaringstemperaturen en de houdbaarheidsdatum van eetwaren. Tot slot noteerden de inspecteurs negen inbreuken omtrent de tewerkstelling van aanwezige medewerkers.

“We willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk maken dat alle vormen van malafide of onhygiënische horeca-uitbating in onze politiezone niet getolereerd en kordaat aangepakt worden", reageert PZ Vlas. "De uitbaters weten dat onze politie- en inspectiediensten meerdere keren per jaar controleren. Uit de vaststellingen blijkt dat dit jammer genoeg ook nodig is.”

Robbe Wets