Nieuws

Plan­nen voor 4 extra wind­mo­lens in Ieper

2022-11-15 00:00:00 - Plannen voor 4 extra windmolens in Ieper

Luminus wil vier windturbines bouwen langs de Noorderring, tussen Ieper en Vlamertinge. Die zullen elk jaar 56.000 MWh groene energie produceren, waarmee jaarlijks 11.800 ton CO2 wordt vermeden.

De locatie is volgens Luminus windrijk en vlot aansluitbaar op het elektriciteitsnet. De zone ligt aan belangrijke infrastructuurlijnen: de Noorderring, de spoorlijn Ieper-Poperinge en twee hoogspanningslijnen. Daarom beantwoordt deze locatie aan de criteria van de Vlaamse Overheid.

Luminus wil een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor het windproject dat de naam “De Vredesmolens” meekreeg. Het bedrijf organiseert daarom een publieksmoment op woensdag 23 november in het Museumcafé van de Lakenhallen. Luminus stelt er de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie voor, waarbij onder andere de Stad Ieper zal worden geconsulteerd.

Ben Storme