Nieuws

Oppo­si­tie­par­tij Ize­gem niet te spre­ken over kos­ten­plaat­je voor reno­va­tie van elektriciteitscentrale

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In Izegem zijn de restauratiewerken aan de schoorsteen van de voormalige elektriciteitscentrale gestart. “Daarmee wordt de iconische schoorsteen, de laatste overblijvende in de stad, weer in ere hersteld”, zegt erfgoedschepen Kurt Himpe. Alleen lopen de kosten daarvoor hoger op dan gepland. Oppositiepartij Stip vindt dat dat geld beter voor iets anders kon dienen.

“Er is gestart met het uitslijpen van het voegwerk van de schoorsteen”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “In 1972 werd in Izegem een eigen televisie- en radiodistributienet opgericht en ook gestart met elektriciteitsvoorziening. Etiz (Elektriciteit en Televisie in Izegem) zag het levenslicht."

In augustus van dat jaar werd met een enorme kraan een betonnen zendcabine op de schoorsteen geplaatst. Daarvoor werd de schoorsteen ook deels afgebroken. "We willen de schoorsteen nu weer zeven meter opmetselen tot de oorspronkelijke 45 meter hoogte en de schouwkop herstellen. Dat zal gebeuren nadat de cabine weer afgenomen is, wat ten vroegste in maart zal gebeuren."

Izegem elektriciteitstoren

De cabine wordt onderzocht naar eventuele erfgoedwaarde. "De restauratie van de schoorsteen is de eerste stap. Er werd een beheersplan opgemaakt voor de grondige herwaardering van de hele site. De stoommachine, de grootst bewaarde van ons land, werd al in 1978 beschermd als monument, de voormalige elektriciteitscentrale kreeg in 2015 een bescherming."

“In een latere fase moet ook gekeken worden voor de restauratie van het gebouw van de voormalige elektriciteitscentrale”, zegt schepen van Patrimonium Caroline Maertens. “Dan zal ook gekeken worden welke opportuniteiten er zijn als de verdeelpost van Fluvius die momenteel in het gebouw aanwezig is, een andere locatie krijgt.”

88.000 euro

Oppositiepartij Stip vindt dat het geld voor de restauratie beter voor iets anders kon gebruikt worden. Bij een vorige raming kreeg de stad een subsidie van iets meer dan 120.000 euro en moest ze zelf nog geen 100.000 euro opleggen. Maar volgens de oppositiepartij liggen de kosten nu 88.000 euro hoger.

De redactie