Nieuws

Nood­num­mer 1722 geac­ti­veerd wegens risi­co op storm of wateroverlast

2023-03-25 00:00:00 - Noodnummer 1722 geactiveerd wegens risico op storm of wateroverlast

De FOD Binnenlandse Zaken heeft zaterdagmiddag tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd, nadat het KMI heeft gewaarschuwd voor slecht weer. 

Wie bij storm- en/of wateroverlast bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722.

Het nummer dient enkel voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Voor mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112. Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. De bedoeling is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.

Belga