Nieuws

Nieuw Marien Plan Noord­zee is erg belangrijk

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In Oostende is het startschot gegeven voor de opmaak van een nieuw plan voor de ruimtelijke ordening op onze Noordzee, een zogenoemd marien ruimtelijk plan. Dat moet tegen 2026 klaar zijn.

En het is belangrijk, want er is heel wat activiteit op zee, en het is de bedoeling om alles zo goed mogelijk te combineren, zodat er geen conflicten zijn. Vincent Van Quickenborne, minister van de Noordzee: "Het marien ruimtelijk plan op zee is nodig, omdat we zo'n relatief kleine zee hebben, en om alle activiteiten te combineren. Er is economie, zandwinning, recreatie, maar ook energie. Denk maar aan de windmolenparken en binnenkort ook drijvende zonnepanelen. En dan heb je ook het ecologische aspect. 37% is natuurgebied."

En dus wordt het weer touwtrekken voor alle gebruikers. Niet enkel kustvissers en zandwinners, ook gemeentebesturen, windmolenbouwers en marien biologen willen allemaal een stuk van de koek. Nieuwpoort beet met het vorige marien plan in het zand. Er kwam een zeeboerderij pal voor hun kustvissershaven. Die is inmiddels gebouwd en wordt niet meer verplaatst.

Kris Vandecasteele, schepen van visserij Nieuwpoort: "Wij zijn eigenlijk vooral bezorgd om onze visserij, onze kustvisserij. En we willen eigenlijk geen nieuwe vaste constructies dichtbij onze kust. Dat is onze bedoeling. Die constructies zijn een gevaar voor visserij en zeilers. Ze nemen ook visgronden weg."

Ander probleem is de windturbinebouw in beschermd marien milieu. Zo veel mogelijk zeezones moeten verschillende functies combineren. Visserij in windmolenparken kan nu nog niet, maar straks misschien wel. Vier jaar lang zullen alle stakeholders een steentje bijdragen om in 2026 een betere ruimtelijke ordening te hebben op zee.

2023-04-19 00:00:00 - Nieuw Marien Plan Noordzee is erg belangrijk - marien2.jpg
Redactie