Nieuws

Minis­ter­raad zit opnieuw samen rond stik­stof­d­os­sier na ver­nie­ti­gend advies

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De Vlaamse regering laat het vernietigende advies van de Raad van State op het stikstofdecreet van N-VA en Open VLD grondig juridisch onderzoeken. Dat is dinsdagochtend afgesproken op de ministerraad, zegt minister-president Jan Jambon. Het is de bedoeling om nadien "met een gemengde groep van regeringsvertegenwoordigers en parlementsleden" tot een "gedragen oplossing" te komen.

Het voorstel van N-VA en Open VLD is volgens de Raad van State onvoldoende onderbouwd. En er zijn nog een pak opmerkingen. Landbouw en industrie worden er niet gelijk behandeld. Het systeem om te meten wat de impact is van een bedrijf op de omliggende natuur is niet transparant genoeg. En de Raad van State is ook niet te vinden voor het systeem van drempelwaarden dat moeten oordelen of er een onderzoek komt naar de impact op de natuur. Tot is het voorgestelde decreet niet verenigbaar met de Europese habitatrichtlijn, oordeelt de Raad van State.

"Stemt tot nederigheid"

Het advies van de Raad van State "stemt tot nederigheid en verantwoordelijkheid", verklaarde minister-president Jan Jambon na afloop van de extra ministerraad die hij bijeenriep over het dossier. "Het toont aan dat, gelet op de complexiteit, het grote gelijk in dit dossier niet bestaat".

De Vlaamse regering heeft op het crisisberaad een werkwijze afgesproken. Het advies wordt nu eerst grondig juridisch onderzocht. In eerste instantie moet een jurist van het departement Omgeving een inventaris van de opmerkingen van de Raad van State opmaken en overleggen met drie externe juristen die mogelijke oplossingen moeten uitwerken. De regering zal die pistes vervolgens bespreken met "een gemengde groep van regeringsvertegenwoordigers en parlementsleden", om zo "tot een gedragen oplossing te komen", aldus Jambon. Een timing wordt daar niet op geplakt, al moet het volgens bronnen wel "snel" gaan. De minister-president waarschuwt in dat verband voor de dreigende grote impact "op de activiteiten van alle Vlamingen, gaande van de gewone burger tot de grootste industrieel".

"Valt het akkoord nog te redden?"

Landbouw akker mais
Nieuws

"Politiek moet terug naar de tekentafel", zegt Boerenbond

De vraag is of het stikstofdrecreet van N-VA en CD&V nog te redden valt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verklaarde voor de ministerraad dat het advies van de Raad van State niet per se inhoudt dat alles van tafel moet worden gehaald. "Er zijn opmerkingen, die kunnen we er uithalen en verder onderbouwen", zei ze. Bij de CD&V betwijfelen ze dan weer of de tekst nog voldoende bij te schaven valt met amendementen en klinkt het dat de regering het "doodlopend spoor" beter kan verlaten.

2023-07-27 00:00:00 - N-VA en Open VLD dienen - zonder CD&V - stikstofdecreet in
Nieuws

N-VA en Open VLD dienen - zonder CD&V - stikstofdecreet in

"Buskruit"

Oppositiepartij Groen liet maandag al weten dat het "vernietigende" advies van de Raad van State "buskruit" is, aldus fractieleidster Mieke Schauvliege. "Dit is het op het eerste gezicht een heel verregaand advies", zegt Vooruit parlementslid Bruno Tobback dinsdag in een reactie. "Qua wake-upcall kan dit tellen." Tobback heeft het over "een striemende veroordeling van het getreuzel van de Vlaamse regering in het halen van milieudoelstellingen". Hij voegt er aan toe "dat dit niemand vooruit helpt, want het betekent de facto dat je geen enkele vergunning meer kan afleveren".

Belga
Ben Storme