Nieuws

Min­der Fran­sen wer­ken in West-Vlaanderen

2023-03-31 00:00:00 - Minder Fransen werken in West-Vlaanderen

Er werkten tussen midden 2021 en midden vorig jaar minder Fransen in West-Vlaanderen. Terwijl er in het hele land 2 procent meer zijn komen werken, vooral in Namen en Oost-Vlaanderen. De algemene inkomende grensarbeid in België is lichtjes gestegen, tot 52.469 mensen.

De provincie Henegouwen trekt met 14.759 mensen het meest inkomende grensarbeiders aan, maar het gaat wel om een daling met 35 procent. Daarna volgen Namen (12.377 werknemers uit de buurlanden) en Oost-Vlaanderen (10.489). Luxemburg (3.759) en West-Vlaanderen (3.912) vallen sterk terug qua inkomende grensarbeiders.

88.000

De uitgaande grensarbeid blijft een stuk groter. Met bijna 88.000 zijn Belgen die in een buurland werken de grootste groep grensarbeiders. Meer dan de helft van hen werkt in Luxemburg. Dat aantal nam nog verder toe met 3,1 procent.

In Frankrijk werken 8.480 Belgen. Uitgaande grensarbeid naar Duitsland steeg licht, terwijl die naar Nederland sterk afnam (-6,6 procent), al blijven Belgen die in Nederland werken (24.840) de tweede grootste groep.

Telewerken in het buitenland

Uitzendkantoor SD Worx waarschuwt werkgevers dat vanaf 1 juli de tolerantie op het vlak van sociale zekerheid voor telewerk definitief beëindigd wordt. "In principe vallen we dan terug op de normale regels, waarbij een werknemer sociaal verzekerd wordt in zijn woonland als die minstens 25 procent van de activiteiten in het woonland verricht", zegt Jo Lavrysen van SD Worx.

"Concreet: als een werknemer meer dan één dag van thuis uit werkt in een buurland, riskeert de werkgever zware administratieve gevolgen, zoals het opzetten van een payroll administratie in het buurland, wat extra complexiteit en kosten met zich meebrengt."  Europa werkt ondertussen wel aan nieuwe regels aangepast aan de nieuwe realiteit bij sommige werkgevers die graag twee telewerkdagen toestaan.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Belga