Nieuws
 | update 

Mili­eu­or­ga­ni­sa­ties eisen meer con­tro­le op PFAS in zandsuppleties

Zandopspuiting Knokke Heist

De West-Vlaamse Milieufederatie en Climaxi vzw stappen naar de Raad Van State. Ze willen meer controle op aanwezigheid van PFAS in het zand dat dient om de stranden aan de kust op te spuiten. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken laat weten dat er monsters worden genomen van het zand en zegt dat het zand tijdens de werken in Knokke PFAS-vrij is.

Om onze kust te beschermen tot 2050 is er een Masterplan Kustveiligheid. Eén van de maatregelen is het opspuiten van zand om de kust te beschermen tegen hevige stormen. Normaal gebruiken ze daarvoor zand van op de zeebodem, maar De Vlaamse Grondbank en OVAM laten nu ook toe om zand te gebruiken uit de werken aan de Nieuwe Sluis Terneuzen, toch voor de werken onder de laagwaterlijn. 

Climaxi en de West-Vlaamse Milieufederatie vinden dat niet kunnen, omdat het Kanaal Gent-Terneuzen gekend is als een PFAS-gebied.

PFAS in zeeschuim

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) stelde na onderzoek in 2021 en 2022 al vast dat het zeeschuim 2.400.000 nanogram PFAS bevatte, hoewel de gezondheidskundige advieswaarde 4,4 nanogram bedraagt.

Dat rapport leidde tot een advies van de Vlaamse Overheid om na het baden goed te spoelen, vooral voor kinderen.

2023-08-09 00:00:00 - Opvallend meer PFAS in zeelucht: toxicoloog Tytgat stelt gerust
Nieuws

Opvallend meer PFAS in zeelucht: toxicoloog Tytgat stelt gerust

Verhoogde concentraties PFAS in Knokke

Dit jaar stelde VITO vast dat ook in het zwevend stof in Knokke tot 40 keer meer PFAS zat dan in de landelijke achtergrondconcentratie. VITO geeft aan dat dit minder is dan het tijdelijk toetsingskader dat voor PFAS in omgevingslucht wordt gebruikt.

Uitgerekend het werken met die tijdelijke PFAS-normen wordt door milieuadvocaat Isabelle Larmuseau in vraag gesteld. “Ook PFAS-normenkaders moeten vooraf op hun effecten worden onderzocht. Dat is hier niet het geval, noch op Vlaams noch op federaal niveau."

"Ook natuurwaarden in het gedrang"

De West-Vlaamse Milieufederatie is ook niet te spreken over het ontbreken van een Passende Beoordeling in het dossier. De betrokken vooroever ligt in en aan verschillende beschermde natuurzones en tussen de Baai van Heist en natuurdomein het Zwin. “Voor die gebieden kan elke verstoring, bovenop de reeds bestaande, grote gevolgen hebben. Op z’n minst moeten we onderzoeken wat de gevolgen zijn van het aanbrengen van miljoenen ton slib en zand in en nabij kwetsbare gebieden.”, zegt Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie.

De uitspraak wordt in de loop van 2024 verwacht.

"Zand is vrij van PFAS"

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken laat weten dat de partij zand die gebruikt wordt in Knokke vrij is van PFAS. "Van alle grond die bij de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen vrijkomt, worden voorafgaand monsters genomen en onderzocht op basis van de Nederlandse en Vlaamse milieuwetgeving."

"Ook in de uitvoeringsfase (tijdens de suppletiewerken dus) wordt de kwaliteit van het zand gemonitord. Onderzoek (vooraf en tijdens de suppletiewerken) toont aan dat het aangevoerde zand niet verontreinigd en PFAS-vrij is", klinkt het.

De redactie