Nieuws

Akkoord voor land­bouw: gemeng­de reac­ties en wei­nig ver­trou­wen bij landbouwers

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Stoppen landbouwers met hun acties, nu er een akkoord is met de Vlaamse regering? Helemaal zeker lijkt dat nog niet. Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat gaan het akkoord verdedigen bij hun achterban, maar die lijkt toch niet helemaal gesust.

"Het akkoord lijkt ons op het eerste gezicht goed," zegt landbouwer Stijn Vandelanotte uit Merkem. "Er zijn bepaalde punten binnengehaald die eerder, voor we actie voerden, niet mogelijk waren."

Toch is er ook kritiek: "Onze twee hoofdpunten zijn niet geslaagd," zegt Vandelanotte. Het stikstofakkoord blijft gehandhaafd, maar we vertrouwen er op dat het grondwettelijk hof dat gaat verbreken. De pauzeknop voor de aankoop van landbouwgrond voor natuurgebied had ook veel langer moeten zijn dan een half jaar zoals nu voorligt."

Overleg vlaamse regering boeren
Nieuws

Vlaanderen en landbouworganisaties hebben akkoord

Actiebereidheid

De actiebereidheid is er nog, zegt Stijn Vandelanotte: "We blijven hier aan de haven in Gent nog even staan. We wachten eerst nog op toelichting van het hele akkoord, en we willen even inschatten hoe onze vakorganisaties tegenover dat akkoord staan. Daarna zien we wel."

"Old school Vlaams beleid"

Ook politiek komt er kritiek. Co-voorzitter Jeremie Vaneeckhout van Groen uit Anzegem noemt het 'old school Vlaams beleid': "Dit is natuur opofferen en boeren een rad voor de ogen draaien door hun echte problemen niet aan te pakken: exact hetzelfde pad wat onze landbouw en onze natuur in crisis heeft gebracht. Hier wint niemand mee. Wat ministers of belangenorganisaties ook vertellen."

Voka: "opgelucht"

Werkgeversorganisatie Voka West-Vlaanderen is opgelucht dat er een akkoord is. "Dit akkoord moet een nieuw perspectief geven aan de landbouwbedrijven in Vlaanderen," zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen is vragende partij om op Europees niveau en op korte termijn een andere aanpak te bepleiten voor dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio's als Vlaanderen. "Wij hebben een aanpak op maat nodig om economische en ecologische belangen te kunnen verzoenen. We moeten met Europa het debat aangaan over de Natuurherstelwet en de EU Klimaatdoelstellingen 2040 vanuit het perspectief van Vlaanderen als dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio."

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu: "smaakt zoetzuur"

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageren erg scherp op het landbouwakkoord. "De wijze waarop het akkoord tot stand kwam, is een democratie onwaardig en miskent het algemeen belang dat centraal moet staan. Onder druk van een enkele stakeholders met een eenzijdige agenda maatregelen doorvoeren, zo voer je geen beleid in Vlaanderen — en al zeker niet omtrent natuur en milieu, cruciaal voor ieders welzijn," klinkt het.

"De toegevingen voor het nieuwe mestactieplan zijn onverstandig en strooien de landbouwers zand in de ogen. De Europese Commissie zal deze afzwakking hoe dan ook niet goedkeuren," klinkt het. "Voldoende gezond drinkwater voor mens en natuur is niet langer gegarandeerd. Dat de intensieve teelten een regeling krijgen die hen wel water garandeert, snijdt diep in de droge regio’s van West-Vlaanderen."

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse