Nieuws

Land­bou­wers hou­den stil pro­test op Oost­kam­p­se rotonde

2023-01-22 00:00:00 - Landbouwers houden stil protest op Oostkampse rotonde

Zaterdagavond hielden een tiental landbouwers een korte en stille protestactie ter hoogte van een rondpunt in Oostkamp. De landbouwers protesteren tegen de traagheid van de Vlaamse Regering in een paar prangende dossiers. 

Met kruisen op de rotonde met opschriften willen de landbouwers duidelijk maken dat er dringend concrete maatregelen moeten komen in dossiers zoals MAP7, GLB en het stikstofdossier. 

'ONZE BOEREN VERDIENEN BETER' 

Jan De Keyser, burgemeester van Oostkamp, gaf toestemming voor de protestactie en steunt de lokale boeren. 'Naast voedsel produceren mogen we ook de toegevoegde waarde van de agrarische sector nooit vergeten. Voor de economie, werkgelegenheid, het landschap, de natuur en bodem, voor de sociale cohesie en leefbaarheid op het platteland. Ik erger me dan ook verschrikkelijk hoe er in de Vlaamse Regering wordt omgegaan met deze strategisch belangrijke sector', klinkt het op zijn Facebook-profiel, 'Onze boeren verdienen beter', sluit de burgemeester zijn betoog af. 

Brian Dewulf