Nieuws

Info­markt rond bouw­mo­ge­lijk­he­den in cen­trum Gistel

RUP Centrum Gistel

Hoe hoog en diep mag je bouwen? Waar mag je zonnepanelen leggen? Hoe moet je dak er uitzien… De stad Gistel gaf op zaterdag 7 oktober in een infomarkt uitleg hoe de nieuwe aanpak er uitziet voor het centrum van de stad. Want de huidige voorschriften uit het uitvoeringsplan dateren van 2015 en zijn aan herziening toe.

Verkorte procedure

Niet alleen in de bouwsector zijn er, met strengere normen en hogere prijzen, zaken veranderd. Verder stijgt in Gistel ook het aantal mensen dat alleen woont in de laatste 20 jaar van 700 naar 1.600 adressen. Logisch dat een aanpassing van voorschriften daarop moet inspelen.

In een periode van openbaar onderzoek, met een verkorte procedure die gestart is op 26 september en een maand duurt, wil de stad Gistel zijn inwoners informeren. Een infomarkt afgelopen weekend lokte alvast enkele honderden nieuwsgierigen.

In het voorstel worden de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en groendaken uitgebreid en wordt ook op een aantal plaatsen het gabarit en de bouwdiepte verruimd.

Bart Coopman