Nieuws

Ize­gem plant nieuw bos aan op pro­vin­cie­do­mein Wallemote-Wolvenhof

Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

© Provincie West-Vlaanderen

In Izegem is gestart met de bosaanplant van een 10.000-tal inheemse bomen en struiken voor de uitbreiding van het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Stad Izegem werkt hiervoor nauw samen met Provincie West-Vlaanderen. Op termijn moet het aangeplante stuk uitgroeien tot een speelbos. "Zo verstevigen we de groene long in de stad." 

Nadat de Provincie West-Vlaanderen al eerder investeerde in de restauratie van kasteel Wolvenhof in Izegem, volgt een nieuwe samenwerking. Kasteel Wolvenhof vormt samen met kasteel Wallemote het hart van het provinciedomein. Stad Izegem kocht onlangs 5 hectare grond bij, waardoor het domein nu 30 hectare groot zal zijn. De Provincie zal het bos aanplanten en beheren. Voor dit bebossingsproject kunnen ze rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. 

2023-01-17 00:00:00 - Provincie investeert in restauratie kasteel Wolvenhof Izegem
Nieuws

Provincie investeert in restauratie kasteel Wolvenhof Izegem

Groene long voor Izegem omgeving

"Izegem ligt in de meest bosarme regio van Vlaanderen. Met de uitbreiding van Wallemote-Wolvenhof zetten we een grote stap richting meer bos in onze stad", vertelt een trotse burgemeester Bert Maertens. "De nieuwe groenzone is een extra troef voor onze inwoners en voor basisschool Heilige Familie. Ze vormt een groene long in alle verstedelijking." 

Het nieuwe stuk moet op termijn een speelbos worden. Ook werkt de stad momenteel aan een fiets- en wandeldoorsteek van de Wolvenhofstraat tot de basisschool en het centrum van de wijk Bosmolens. Zo ontstaat er een veilige verbinding via het nieuwe bos. 

Robbe Van Damme