Nieuws
 | update 

Vlaams Par­le­ment keurt stik­stof­de­creet goed, land­bouw­or­ga­ni­sa­ties gaan hoger­op: Boe­ren zien wei­nig toekomst”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Na twee jaar heeft de meerderheid in het Vlaams Parlement het stikstofdecreet - ofwel een wettelijk kader - goedgekeurd. En dat ondanks de twee bezwaren van de Raad van State. De regering wil zo een vergunningsstop voor boeren en industriële bedrijven vermijden. Maar de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat willen nu, zoals aangekondigd, die nieuwe regelgeving aanvechten.

Hoe zat het nu weer?

Het stikstofdossier heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Hier een overzicht:

  • februari 2021: stikstofarrest. Voor het eerst vernietigt een rechter in Vlaanderen een vergunning op basis van het stikstofargument. 
  • mei 2021: Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) legt een tijdelijke regeling op tafel tot er een definitief akkoord is.
  • februari 2022: de Vlaamse regering sluit een akkoord met met nieuwe stikstofregels. De belangrijkste: 1) Een 40-tal rode bedrijven moeten sluiten tegen 2025. 2) De stikstofuitstoot moet drastisch naar beneden, door bijvoorbeeld een derde minder varkens in 2030. Daarna starten de protestacties en bezwaren.
  • februari 2023: de eerste nieuwe onderhandelingen lopen vast, in maart stelt de regering een nieuwe deadline, maar bereiken ze geen akkoord.
  • maart 2023: de regering is het blijkbaar eens geraakt over versoepelde maatregelen voor de landbouwers.
  • zomer 2023: maar waar rook is, is vuur. Het stikstofdecreet van Demir wordt niet goedgekeurd. Ze stelt haar eigen regels samen, met heel wat tegenwind van landbouworganisaties. Daarna stellen Open Vld en N-VA een eigen decreet op, zonder CD&V.
  • oktober 2023: raad van state geeft voor het eerst kritisch advies op het decreet. "Het wordt het de landbouw te moeilijk gemaakt", klinkt het.
  • november 2023: stikstofakkoord - voorlopig dan toch. Eentje die milder moet zijn voor de boeren. Maar het Vlaams Parlement ligt dwars. En later in 2024 is ook de Raad van State opnieuw kritisch op het nieuwe decreet.
  • januari 2024: het Vlaams Parlement keurt het nieuwe decreet goed.

Het stikstofdossier heeft al een lange weg afgelegd. In Vlaanderen dwarrelt er jaarlijks 25 kg stikstof neer per hectare. Die verzuurt de bodem, en dat is niet goed voor plant, mens en dier.

Daarom wil de Vlaamse regering maatregelen nemen om de stikstof te minderen. Zo wil ze tegen 2030 de veestapel verminderen, met een derde minder varkens. En moeten landbouwers ook investeren in bijvoorbeeld luchtwassers om de stikstofuitstoot te beperken.

Geen eensgezindheid binnen de meerderheid

Na drie jaar onderhandelen, 20.000 bezwaarschriften, vakbondsacties en twee kritische juridische adviezen van de Raad van State, zetten N-VA, Open VLD en CD&V door en keuren ze het stikstofdecreet goed.

"In deze heb ik mijn boerenhart gevolgd."

Bart Dochy, burgemeester van Ledegem en Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V

Al is er binnen die meerderheid geen eensgezindheid, zo was Bart Dochy, burgemeester van Ledegem (CD&V) afwezig tijdens de stemming. “Het is een heel complex dossier en ik ben van mening dat het draagvlak bij de landbouwers nog niet helemaal gemaakt is. In deze heb ik mijn boerenhart gevolgd. Het is ook een duidelijk signaal naar de politiek, naar mijn collega’s dat er verder moet gewerkt worden aan dit dossier, dat dit een overgangsdecreet kan zijn en dat we heel snel de omslag moeten maken van dat depositiebeleid naar dat emissiebeleid.

Bekijk het volledig interview met Bart Dochy:

Van depositiebeleid naar emissiebeleid

Een emissiebeleid, ofwel stikstofuitstoot. Dat is wat landbouworganisaties al van in het begin vragen: kijken welke uitstoot boerderijen hebben en niet enkel kijken naar de totale stikstofneerslag in de bodem.

Maar dat systeem komt er pas vanaf 2030, te laat klinkt het.

“Wij zijn er vast van overtuigd – en dat wordt ook gesteund door wetenschappers - dat wat men vandaag gebruikt als cijfers: de totale uitstoot vanuit de landbouw, dat dit niet overeen stemt met de realiteit”, zegt Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

“Men interpreteert het gedrag van de verschillende moleculen niet op de juiste manier, om toch maar te kunnen doorgaan met dit decreet in het voordeel van industriële exploitaties die ook stikstof uitstoten.”

Ook houdt de regering geen rekening met de grondwet, zegt het ABS. Daarom stappen ze samen met de Boerenbond naar het Grondwettelijk Hof om het decreet te laten vernietigen. Maar dat kan nog maanden tot jaren duren. Intussen wordt de onzekerheid voor landbouwers nog groter.

Grotere onzekerheid

“De bedoeling was om verder te investeren als we een duidelijk kader hadden. Vandaag wordt dat allemaal on hold gezet omdat er geen decreet is dat toekomstperspectieven biedt."

Landbouwer Karl Maes uit Lendelede

Landbouwer Karl Maes: "Het decreet biedt geen toekomst"

Landbouwer Karl Maes heeft zowel varkens, als pluimvee. De helft van zijn stallen zijn al ammoniakarm. Zijn huidige vergunning loopt nog tot 2026. Volgens de politiek is er een wettelijk kader nodig – een decreet – om een vergunningsstop te vermijden.

Maar een decreet dat misschien wordt geschorst, betekent nog meer onzekerheid. En dus stellen landbouwers – en ook Karl - hun investeringen uit. “De bedoeling was om verder te investeren als we een duidelijk kader hadden. Ook asbestsanering waren we mee bezig. Vandaag wordt dat allemaal on hold gezet omdat er geen decreet is dat toekomstperspectieven biedt”, zegt de landbouwer uit Lendelede.

"Steunmaatregelen zijn niet genoeg"

Ook de steunmaatregelen zijn niet genoeg, klinkt het. “Wij kunnen nog maatregelen nemen op stalniveau, maar wij zitten met de grootste onzekerheid over het aantal dieren dat we nog zouden kunnen houden. We kunnen geen stal bouwen om over vijf jaar het nieuws te krijgen dat we volledig verkeerd waren. We zitten met afschrijvingstermijnen van vijftien jaar en nu is het plan tot 2030, dat is maar zes jaar.”

De boerenbond zegt dat er niet geluisterd is naar het advies van De Raad van State. Maar volgens dat advies zouden nog minder landbouwers op vandaag in aanmerking komen voor een nieuwe vergunning. “Maar dan weet je waar je staat. Dan kan je investeren. Nu staan wij met onze rug tegen de muur en we worden er letterlijk doorgeduwd”, zegt landbouwer Karl Maes.

Uitkoopregeling

Het bedrijf overlaten aan de dochter van 16 die enige interesse vertoont, is maar een kleine hoop. “Met het nieuws dat zij continu te horen krijgen, verliezen zij alle toekomstperspectieven. We zijn al een landbouwgeneratie kwijt en ik vrees dat we die van op de schoolbanken ook kwijt zijn.”

Ingaan op de uitkoopregeling van de Vlaamse Regering is hij niet van plan. “Geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt om dat ooit te doen. De voorwaarden die daaraan vasthangen zijn trouwens niet min. Zo verdwijnt ook de woongelegenheid op je domein, en mag er nooit nog een dier gehouden worden.”

2014-12-06 00:00:00 - Sluiting dreigt voor West-Vlaamse veebedrijven in natuurgebied
Nieuws

340 varkensboeren kandidaat - vooral West-Vlamingen - voor tweede ronde opkoopregeling

Wel tevreden

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka en de chemiefederatie Essenscia zijn dan weer blij met het stikstofdecreet, omdat er volgens hen nu weer duidelijkheid komt over de regels om vergunningen te krijgen.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere