Groot­scha­li­ge con­tro­le­ac­tie in PZ Spoorkin

2018-04-05 00:00:00 - Grootschalige controleactie in PZ Spoorkin

Op het grondgebied van de lokale politie Spoorkin (Alveringem, Veurne & Lo-Reninge) wordt vandaag een multidisciplinaire controleactie gehouden door waarbij lokale politie, het mobiel afhandelingsteam transmigratie van de federale politie, de milieu-inspectie, de douane en de Vlaamse belastingsdienst de handen in elkaar slaan. 

De grootscheepse controleactie kadert binnen de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Door het bundelen van de krachten van de verschillende diensten kunnen meerdere fenomenen gelijktijdig aangepakt worden. Het gaat onder meer om zwaar vervoer, mensenhandel, leefmilieu, verkeersveiligheid en openstaande penale boetes.

Behalve actuele thema's als mensenhandel is er ook verscherpte aandacht voor de handel in afval. Dit is intussen big business geworden, ook bij de georganiseerde misdaad. Die smokkelt alles wat te duur is om legaal te verwerken zoals kernafval, toxisch industrieel afval, huisvuil en giftig slib uit de waterzuiveringsinstallaties. De controleactie loopt de hele dag op verschillende locaties op het grondgebied van de PZ Spoorkin. Daarbij worden, naast een 30-tal personeelsleden van de verschillende diensten, mobiele ANPR-camera’s, snelheidscamera’s, cargoscanners en motorrijders ingezet.

De redactie