Nieuws

Gemeen­ten met te wei­nig rio­le­rin­gen kun­nen wor­den gesanc­ti­o­neerd, wordt Lo-Renin­ge als eer­ste beboet?

2016-12-16 00:00:00 - Charter voor leefbaarder Lo-Reninge

Gemeenten die te weinig investeren in rioleringen kunnen weldra worden gesanctioneerd. Vlaanderen kan dan de nodige investeringen doen en de kosten verhalen. Dat is het gevolg van een ontwerpdecreet dat vandaag werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

De gemeenten met de laagste rioleringsgraad zijn op dit moment Lo-Reninge, Horebeke, en Maarkedal, meldt minister van Omgeving Zuhal Demir. Of zij zullen worden gesanctioneerd staat nog niet vast, daarvoor zal onder meer een analyse van hun bereidwilligheid worden uitgevoerd.

Geen rioolbeheerder

Als Vlaanderen vaststelt dat een gemeente achterop blijft, kan het ambtshalve de noodzakelijke investeringen opleggen of zelf laten uitvoeren op kosten van de gemeente.

Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder, maar trekt inmiddels wel 312 miljoen euro per jaar uit om de gemeenten te ondersteunen.

Rioleringraad

De rioleringsgraad (de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van een gemeente) is in onze provincie het laagst in Lo-Reninge, Heuvelland, Zonnebeke, Vleteren, Kortemark en Ruiselede (cijfers VMM in april 2022).

Belga