Nieuws

Geen over­heids­wed­de meer voor pries­ters met strafblad

Kerk

De overheid betaalt binnenkort niet langer de wedde van priesters die geen blanco strafblad kunnen voorleggen. De federale regering heeft daarvoor een wetsontwerp goedgekeurd. De maatregel moet er voor zorgen dat de belastingbetaler niet langer instaat voor het betalen van daders van seksueel misbruik in de kerk. Op voorzet van de kerk werden er intussen al vier geestelijken van de loonlijst geschrapt.

De reportagereeks 'Godvergeten' veroorzaakte opnieuw ophef over het decennialang misbruik door priesters. Daarbij kwam ook de financiering van de wedden in het vizier. "Artikel 181 van de Grondwet bepaalt dat de overheid de wedden van de bedienaars van de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing betaalt", legt minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) uit. "Wat mij betreft, mag die overheidsfinanciering tijdens de volgende legislatuur herbekeken worden. Maar zo lang we die wedden moeten betalen, wil ik niet dat dit gaat naar zij die zich schuldig maakten aan misbruik of andere ernstige misdrijven."

Al vier mensen geschrapt

Het wetsontwerp bepaalt dat bedieners niet langer een wedde ontvangen van de FOD Justitie indien ze geen blanco uittreksel van hun strafregister kunnen voorleggen. Er kan wel een uitzondering worden gevraagd, bijvoorbeeld voor iemand die een veroordeling voor te hoge snelheid in het verkeer heeft opgelopen, die dan door de FOD wordt onderzocht. De tekst bepaalt ook dat er elke vijf jaar een controle van het uittreksel van het strafregister moet gebeuren.

Het ontwerp verhuist nu voor advies naar de Raad van State, waarna hij terug langs de regeringstafel moet passeren en dan groen licht moet krijgen in het parlement. Tot die wettelijke regeling er is, heeft de overheid het engagement gekregen van de katholieke kerk dat geestelijken die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van de pay roll worden geschrapt. Intussen werden volgens de minister al vier mensen geschrapt en bij vier anderen is de procedure lopende.

Belga