Nieuws

Feda­s­il: In Jab­be­ke momen­teel geen opvang­plaat­sen over”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Bepaalde kranten schrijven dat er in het opvangcentrum voor asielzoekers in Jabbeke nog heel wat plaatsen over zijn, terwijl mensen in Brussel in een tent op straat moet slapen. Fedasil ontkent dat nu.

Volgens de krant de Morgen, die zich baseert op cijfers van minister van Defensie Dendonder, zouden in Jabbeke maar 54 van de 132 noodopvangplaatsen zijn ingenomen.

Fedasil: “De sites van de Civiele Bescherming in Jabbeke werd als noodopvangsite in gebruik genomen. Jabbeke heeft een capaciteit van 138. Van bij het begin was echter duidelijk dat deze capaciteit slechts gradueel ook operationeel zou kunnen worden. Er moesten immers nog werken en leveringen gebeuren voor deze site helemaal opvangklaar zijn.”

Catering

Voor Jabbeke betekent dat concreet dat er nog werken worden uitgevoerd door de Regie der Gebouwen en de Civiele Bescherming voor de capaciteit kan worden uitgebreid. Ook voor de catering is er nog geen definitieve oplossing. De Civiele Bescherming heeft hiervoor een overheidsopdracht uitgeschreven maar die opdracht moet nog worden gegund. “Dergelijke zaken nemen nu eenmaal tijd in beslag. Pas nadat dit proces is afgerond, kan Fedasil de capaciteit in Jabbeke uitbreiden. Een tussentijdse oplossing laat toe om catering te organiseren voor 75 personen.”

Bovendien werd met het lokaal bestuur van Jabbeke afgesproken dat het centrum prioritair wordt voorbehouden voor de meest kwetsbare profielen, zoals gezinnen en alleenstaande vrouwen. “Concreet betekent dit dat we op ieder moment voldoende plaatsen moeten vrijhouden voor deze doelgroep, aangezien we niet kunnen voorspellen hoeveel gezinnen en alleenstaande vrouwen zich de volgende dag zullen aanbieden om een verzoek om internationale bescherming in te dienen.”

LEES OOK:

 

Ben Storme