Nieuws

Bis­schop ver­wij­dert pries­ter uit paro­chies Zwevezele

2017-08-21 00:00:00 - Bisschop verwijdert priester uit parochies Zwevezele

Priester Luk Brutin is door bisschop Lode Aerts als pastoor verwijderd uit de parochies Sint-Aldegondis en Sint-Jozef (Den Hille) in Zwevezele.

Volgens de woordvoerster van het bisdom neemt de bisschop deze weloverwogen beslissing met in achtneming van de voorziene kerkrechtelijke procedure. "Hij doet dit met het oog op een meer serene pastorale werking in de parochies van Zwevezele", luidt het in een persbericht. Onder andere de kwetsende uitspraken tijdens zijn ere- en uitvaartdiensten zouden kwaad bloed hebben gezet. Luk Brutin blijft priester, maar wordt niet overgeplaatst naar een andere parochie. Hij wordt opgevolgd door priester Frans Verhaeghen die door de bisschop benoemd is als administrator voor deze twee parochies.

De redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.