Nieuws

Beroep van ex-alge­meen direc­teur gemeen­te Heu­vel­land tegen zijn ont­slag is gegrond

Gemeentehuis Heuvelland

Gemeentehuis De Warande

De ex-algemeen directeur van de gemeente Heuvelland haalt zijn gram. De dertiger werd na een tuchtonderzoek ontslagen na verschillende klachten van personeelsleden. De beroepscommissie voor tuchtzaken verklaarde het beroep gegrond.

In het voorjaar van 2023 waren verschillende personeelsleden met klachten over de man naar de preventiedienst gestapt. Er zou sprake geweest zijn van ‘manipulatief gedrag’ en een ‘disfunctioneren’. De ex-algemeen directeur heeft zich altijd verweerd en zegt dat hij zijn functie altijd op een menslievende manier beoefend heeft.

Stijl niet appreciëren is onvoldoende

In de eindbeslissing van het beroepscomité staat onder meer dat ‘de stijl van de algemeen directeur niet appreciëren op zichzelf onvoldoende is om te besluiten dat er sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag’. De beslissing van de tuchtcommissie van de gemeente Heuvelland van 30 mei 2023, waarbij de ex-algemeen directeur werd ontslagen van ambtswege, wordt dus vernietigd.

2023-07-03 00:00:00 - Heuvelland ontslaat algemeen directeur na tuchtonderzoek
Nieuws

Heuvelland ontslaat algemeen directeur na tuchtonderzoek

Robbe Van Damme