Nieuws

Alge­meen Boe­ren­syn­di­caat over natuur­her­stel­wet: Rechts­za­ken zul­len ons om de oren vliegen”

Hendrik Vandamme ABS

Foto: Belga

Het Algemeen Boerensyndicaat is kritisch voor de goedkeuring van de Europese natuurherstelwet. Voorzitter Hendrik Vandamme noemt de wet "te weinig doordacht" en hekelt de manier waarop de goedkeuring tot stand kwam.

"De goedkeuring lijkt te berusten op de voortvarendheid en opportunistische stem van één enkel persoon dan op de doelbewuste keuze van een natie", zegt Vandamme. Daarmee doelt hij op de bocht die de Oostenrijkse minister van Leefmilieu nam, waardoor de wet maandag finaal de vereiste gekwalificeerde meerderheid haalde bij de stemming in de Raad.

"De natuurherstelwet blijft hoe dan ook te weinig doordacht om zomaar goed te keuren", vindt Vandamme. "Er werd nooit een socio-economische impactstudie gedaan over deze Europese wet, terwijl het kleinste kind weet dat er grote gevolgen aan vasthangen voor het plattelandsleven, om de landbouw niet bij naam te noemen."

"De rechtszaken zullen ons nog vaker om de oren vliegen, zoveel is duidelijk."

Hendrik Vandamme, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat

Voorts wijst het Boerensyndicaat nog op de toezeggingen dat er uitzonderingen zullen gelden voor dichtbevolkte landen, "maar ondertussen hebben we al geleerd dat deze uitzonderingen met de tijd wel eens komen te vervagen". 

Het Boerensyndicaat roept de Vlaamse regering in wording dan ook op om de Europese verplichting om 20 procent van het Vlaams grondgebied onder natuur te leggen "met zeer grote terughoudendheid aan te pakken".

2023-09-07 00:00:00 - Natuurbeheer en Kortrijk kopen extra natuurgebied in Aalbeke
Nieuws

Invulling van nieuwe Europese natuurherstelwet in West-Vlaanderen voorlopig onduidelijk

Belga
Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse