Nieuws

Aan­tal West-Vlaam­se leer­lin­gen dat thuis les volgt meer dan verdubbeld

2023-04-13 00:00:00 - Aantal West-Vlaamse leerlingen dat thuis les volgt meer dan verdubbeld

Het aantal leerlingen dat in West-Vlaanderen individueel huisonderwijs volgt is de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In ons land is er een leerplicht, maar geen schoolplicht. Een kind dat leerplichtig is, moet dus onderwijs krijgen, maar hoeft daarvoor niet noodzakelijk naar school te gaan. In plaats van een kind naar een erkende school te sturen, organiseren sommige ouders huisonderwijs.

Coronacrisis

In het schooljaar 2017-2018 hebben 1.082 leerlingen individueel huisonderwijs gevolgd. Vijf jaar later waren dat er al 2.548, een stijging met maar liefst 135 procent. De cijfers per provincie verschillen wel. In West-Vlaanderen verdubbelde het aantal leerlingen in huisonderwijs met 116 procent, op vijf jaar tijd.

Het valt op dat na de coronacrisis het aantal nog steeds stijgt. Niet alleen de coronapandemie, maar ook het afstandsonderwijs laten meer ouders kiezen voor huisonderwijs.

Parlementslid Loes Vandromme roept de minister op om hier verder onderzoek naar te doen. “Voor steeds meer leerlingen is huisonderwijs meer dan een impulsieve beslissing naar aanleiding van de lockdown tijdens de coronapandemie. Het lijkt mij heel waardevol om hier verder onderzoek rond te doen."

Inspecties

De onderwijsinspectie kan ook het huisonderwijs controleren. Als bij twee opeenvolgende inspecties blijkt dat het huisonderwijs niet aan de minimumeisen voldoet, moeten ouders hun kind in een erkende school inschrijven. Het aantal controles door de onderwijsinspecties voor huisonderwijs is vorig jaar meer dan verdubbeld in vergelijking met het jaar daarvoor.

Kinderen die huisonderwijs volgen moeten ook op vaste tijdstippen deelnemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Zij kunnen hier het nodige getuigschrift behalen om verder te mogen doen met huisonderwijs. Slaagpercentages, specifiek voor leerlingen die zich registreerden voor individueel huisonderwijs, houdt de Examencommissie secundair onderwijs niet bij.

De redactie