Nieuws

80 bezwa­ren tegen nieu­we zee­sluis in Zeebrugge

Nieuwe sluis zeebrugge

Er zijn 80 bezwaren ingediend tegen de plannen voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge na het openbaar onderzoek dat liep tot 4 juli. Die bezwaren worden nu allemaal onderzocht, waarna de plannen eventueel aangepast worden, en opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse regering.

Ten vroegste eind dit jaar kan de Vlaamse regering dan het kaderprojectbesluit definitief vaststellen. Dat bevat onder meer het eindbeeld van de sluis en de verbindingsweg, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en de onderzoeksresultaten. De bezwaren gaan vooral over de toegankelijkheid en de leefbaarheid van Zeebrugge, maar ook over de vrijwillige verkoopregeling. Ondertussen zijn er al enkele woningen langs de Kustlaan afgebroken.

2021-06-24 00:00:00 - Nieuwe sluis: Brugge vindt leefbaarheid buurt belangrijk
Nieuws

Protest tegen nieuwe zeesluis in Zeebrugge zwelt aan

Jeroen Sap
Celien Tanghe