Kleine landschapselementen
Programma's

Kleine landschapselementen

Hagen, poelen, fruitbomen, bomenrijen en sloten, ... zijn allemaal voorbeelden van kleine landschapselementen. Ze zijn typerend voor onze regio. Deze kleine landschapselementen maken ons landschap gelaagd en gevarieerd én zijn onmisbaar voor de natuur.
Hoe dat precies zit, kan je zien in een nieuwe aflevering van 'Het Provinciaal Domein'.