Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor de verkoop van artikelen van Focus & WTV op de website www.focus-wtv.be. Dit is een initiatief van de Regionale Media Maatschappij NV (Kwadestraat 151b, 8800 Roeselare). Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1.1. Het ingaan op een aanbieding, het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de klant de algemene verkoopsvoorwaarden van de Regionale Media Maatschappij NV aanvaardt.

1.2. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

2.1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro (inclusief taksen), verzendingskosten niet inbegrepen.

2.2. Alle bestelde producten moeten betaald worden in euro. De producten blijven eigendom van Regionale Media Maatschappij NV tot de prijs definitief en volledig werd betaald.

2.3. Regionale Media Maatschappij NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van een product te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de 7 dagen na kennisname van de aangebrachte wijziging.

2.4. De aanbiedingen op de website www.focus-wtv.be zijn enkel geldig in België.

2.5. Regionale Media Maatschappij NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (typ)fouten in haar prijzen of voorwaarden.

2.6. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Regionale Media Maatschappij NV streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Regionale Media Maatschappij NV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal Regionale Media Maatschappij NV dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze binnen de 7 werkdagen kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

2.7. Regionale Media Maatschappij NV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel dat zou voortvloeien uit het niet langer verschijnen of beschikbaar zijn van een product op de Belgische markt.

3. BETALING

3.1. Voor alle aankopen accepteert Regionale Media Maatschappij NV betalingen via bancontact, kredietkaart en bankoverschrijving. Om online betalingen mogelijk te maken, doet Regionale Media Maatschappij NV een beroep op Mollie (staat in voor de inning van de betaling via een beveiligde omgeving).

4. BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

4.1. Uw bestelling is pas definitief bevestigd en verbindt Regionale Media Maatschappij NV pas bij ontvangst van de e-mail die bevestigt dat de bestelling is gevalideerd.

5. LEVERING

5.1. Het product wordt na ontvangst van uw betaling geleverd op het adres dat aangegeven werd bij de bestelling. De leveringskosten zijn verrekend in het totaalbedrag van de bestelling. Levering is alleen mogelijk indien het leveringsadres in België gelegen is.

5.2. De op de website aangegeven leveringstermijnen gelden slechts als indicatie. Regionale Media Maatschappij NV streeft een stipte naleving van de leveringstermijnen na, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

5.3. Verzendingskosten: voor de verzending zijn de kosten inbegrepen in de prijs.

5.4. Voor het boeken van een rondleiding zijn geen verzendkosten van toepassing.

5.4. Voor het bestellen van een videoreportage zijn geen verzendkosten van toepassing. De videoreportage wordt digitaal bezorgd via een email met een unieke downloadlink.

6. KLANTENDIENST EN OPVOLGING VAN DE BESTELLING

6.1. Indien het product dat de klant ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant per e-mail contact opnemen via it@focus-wtv.be.

7. VERZAKINGSRECHT

7.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 voorziet in artikel 79 dat de consument het recht heeft aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De bestelling van een videoreportage kan niet geannuleerd worden omdat het na het downloaden niet mogelijk is om te controleren dat de koper niet meer beschikt over de videoreportage.

7.2. Wanneer de koper wil afzien van de verkoop kan dat binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren en een kopie van de factuur / bevestigingsmail teruggestuurd worden naar: Focus & WTV, Kwadestraat 151B te 8800 Roeselare. De koper mag ook gebruik maken van dit modelformulier voor herroeping. De kosten van het terugzenden zijn volledig ten laste van de besteller.

7.3. Binnen de 30 dagen na de terugname zal de Regionale Media Maatschappij NV de eventueel betaalde bedragen aan de klant terugstorten.

7.4. Onvolledige, beschadigde of door de klant bevuilde goederen worden onder geen enkel beding teruggenomen.

8. VERLIES OF DIEFSTAL

8.1. Regionale Media Maatschappij NV draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk behoren.

10. ADRESGEGEVENS

Regionale Media Maatschappij NV
Kwadestraat 151B
8800 Roeselare België
BTW BE0475 952 274 , RPR Kortrijk
E-mail: it@focus-wtv.be
Telefoon: 051 259 511