Nieuws

Zeld­za­me veld­uil heeft uit­ste­kend broed­jaar ach­ter de rug in de Westhoek

2023-08-30 00:00:00 - Zeldzame velduil heeft uitstekend broedjaar achter de rug in de Westhoek

De velduil heeft er een goed broedjaar op zitten in de Westhoek. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos woensdag. De vogels broeden sinds 2014 in Lampernisse en 2023 was het op een na beste jaar voor de zeldzame broedvogel.

De uilen broeden in de komgronden in Lampernisse omdat er veel veldmuizen zitten in de uitgestrekte graslanden. Dit seizoen konden er 30 à 35 jongen uitvliegen. Een succes, want de dieren zijn grondbroeders en dus erg kwetsbaar op plaatsen waar intensief aan landbouw wordt gedaan, zoals in Lampernisse. Vrijwilligers observeerden de vogels daarom al sinds het broedseizoen begin april op gang kwam, om de nesten te kunnen lokaliseren.

Maaien uitgesteld

Ze vonden er elf, waarvan zeven op landbouwgronden en vier op percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het agentschap contacteerde de betrokken landbouwers, die het maaien op de percelen waar de velduilen zaten met twee maanden hebben uitgesteld om de jonge vogels de kans te geven om uit te vliegen. Omdat de boeren daardoor snedes gras of hooi verliezen, staan daar subsidies tegenover. Van de elf beschermde nesten bleken er uiteindelijk negen succesvol.

Celien Tanghe
Belga