West-Vlaam­se pro­jec­ten krij­gen hulp om men­sen met demen­tie beter te begeleiden

2017-09-21 00:00:00 - Werelddag dementie in Roeselare

Drie woonzorgcentra en thuiszorgprojecten in onze provincie zijn geselecteerd voor het Vlaams project 'Zorg voor personen met dementie Iedereen Telt!' Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt daar voor 14 projecten over heel Vlaanderen 213.000 euro voor vrij.

De geselecteerde instellingen krijgen via Expertisecentrum Dementie begeleiding in de kennis en ervaring om mensen met dementie zo goed mogelijk te begeleiden. "Daarbij gaat er ook veel aandacht naar de mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers die altijd de mens achter de aandoening in het oog houden," zegt Vlaams minister Crevits.

2021-09-21 00:00:00 - Aandacht voor dementie wordt alsmaar belangrijker - dementie2.jpg

Vlaanderen telt 141.000 mensen met dementie en dat aantal zal de komende jaren sterk stijgen. Dat er kennis wordt opgebouwd rond de juiste begeleiding is daarom belangrijk, zegt de minister. Het Expertisecentrum Dementie zal met een kernteam van de gekozen zorgorganisaties een intensief en creatief traject volgen zodat persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie sterk in de praktijk gebracht wordt."

Dit zijn de West-Vlaamse geselecteerde projecten:

  • Familiezorg West-Vlaanderen - BRUGGE
  • LDC Zonder Zulle / CDV Ter Linde - HOOGLEDEN
  • Thuiszorg Heilig Hart - KORTRIJK
De redactie