Nieuws

Weer min­der aan­mel­din­gen bij Boe­ren op een Kruis­punt, maar we blij­ven broodnodig”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Landbouwers blijven onzeker over hun toekomst. Bij de helft van de landbouwers die zich aanmelden bij de organisatie Boeren op een Kruispunt weegt dat het zwaarste door. Boeren op een Kruispunt begeleidt landbouwers bij financiële, psychologische en sociale problemen.

Er hebben zich vorig jaar iets minder landbouwers aangemeld bij Boeren op een Kruispunt dan het jaar daarvoor. Adviseurs van de organisatie deden wel een vijfde meer huisbezoeken. Onze provincie was goed voor bijna de helft van de oproepen: 46 procent. Vooral landbouwers uit de akkerbouw en melkveetelers meldden zich aan. 


Nood aan psychosociale steun

De meeste landbouwers die zich aanmeldden hadden het moeilijk met de onzekere toekomst die boven de sector en hun bedrijf hangt. Ook problemen om de schulden of leningen af te betalen en de gevolgen voor het mentaal welzijn waren vaak gemelde klachten. "De nood aan psychosociale zorg is hoog," zegt Boeren op een Kruispunt. 

"Het aantal sessies bij onze psychosociale experten verviervoudigde in 3 jaar tijd. Het is maar een deel van de sessies bij psychosociale experten: als de adviesvrager voldoende financiële middelen heeft, dan vragen we om na enkele keren de resterende sessies zelf te betalen. Die komen niet meer voor in de statistieken.

2020-12-04 00:00:00 - Waterkwaliteit in landbouwgebied verslechtert

Na drie opeenvolgende jaren met een stijging van het aantal oproepen waren er vorig jaar voor het eerst minder aanmeldingen. "Waren de aanmeldingen in dezelfde mate blijven stijgen als de jaren ervoor, dan was dit, ondanks de uitbreiding, voor het team niet houdbaar," klinkt het bij Boeren op een Kruispunt.

"Landbouwers zouden niet het beleid moeten betalen, noch financieel, noch mentaal. Ze zouden zich gesterkt en ondersteund moeten kunnen voelen door beleid en maatschappij," zegt Boeren op een Kruispunt. "Tot die tijd blijft onze organisatie broodnodig."

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse