Vrij­dag ligt het Ven­ti­lu­s­tra­cé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Overmorgen vrijdag zal de Vlaamse regering, naar verwachting, het definitieve tracé voor de Ventilus hoogspanningslijn door West-Vlaanderen vastleggen. Grotendeels bovengronds, maar niet helemaal. Is het dossier hiermee rond? We nemen u even mee:

Vooral langs E 403

De voorbije weken heeft het kabinet van Minister van Omgeving Demir het dossier grondig voorbereid en doorgesproken. De verwachting is dat ook daarom de Vlaamse regering komende vrijdag effectief zal beslissen.

De voornamelijk bovengrondse hoogspanningslijn zal - voor het nieuwe te ontwikkelen stuk - langs de E403 lopen. Dit ligt volledig in de lijn van de verwachtingen. Welke vragen blijven er dan nog over? Dat zijn er eigenlijk twee: waar komt de lijn toch - voor een korter stuk - ondergronds? En hoe zullen gezinnen die in de buurt liggen van een bovengronds stuk vergoed worden?

Ondergronds in Izegem en Zedelgem-Torhout

De krant De Tijd weet dinsdagavond dat de Ventilusverbinding op twee plaatsen voor een korter traject (8 kilometer) ondergronds gaat. De eerste plaats, Izegem, kreeg ook onze redactie al bevestigd als mogelijke ondergrondse verbinding. Het zou hier gaan om de optie Z4 (zie kaart hierboven). Zo zou de Vlaamse regering vermijden dat een hele bedrijvenzone, met onder meer het Skylinepark, de impact van een bovengrondse lijn te verduren krijgt. De bedrijfsleiding van Skyline gaf eerder al aan het volledige bedrijf te verhuizen, bij slecht nieuws. Of Ventilus al voor het Kanaal Roeselare-Leie onder de grond gaat, of pas erna, dat kunnen we nog niet zeggen. Maar allicht loopt het ondergrondse stuk tot een eind voorbij afrit Rumbeke van de E403.

Ook op grondgebied Zedelgem-Torhout zou (pas vrijdag weten we dit definitief) Ventilus voor een korter traject van ongeveer acht kilometer onder de grond kunnen gaan. Om ook zo in die zone maximaal de impact te verkleinen voor gezinnen. Die acht kilometer valt grotendeels gelijk met de dikke oranje lijn op bovenstaande kaart, op het grondgebied Zedelgem-Torhout. 

"80 gezinnen met impact"

Wat overblijft is een stuk grond, een lijn, die de snelweg E403 volgt. Langs die snelweg liggen inderdaad minder huizen. Maar toch - je zal maar één van de getroffen gezinnen zijn - betekent dit volgens De Tijd voor tachtig gezinnen dat zij over enkele jaren in de buurt van Ventilus zullen wonen. Het werkelijke getal zal zonder twijfel een pak hoger liggen. Want vanaf Izegem tot Avelgem loopt Ventilus over bestaande hoogspanningslijnen, die een stuk zwaarder zullen uitvallen straks. En ook in dat zuidelijke deel van de Ventilusverbinding loopt de lijn door dichter bevolkt gebied, weg van de snelweg.

Compensatie?

Blijft de tweede vraag voor de getroffen gezinnen: welke vorm van compensatie krijgen zij? Daar is nog geen duidelijkheid over. De Vlaamse regering keek naar de federale regering. Die legde dan weer de bal in het kamp van de CREG. Maar sluitende beslissingen zijn hier nog niet genomen. En dus dreigt het voor de getroffen gezinnen een zure vrijdag te worden: ze krijgen allicht duidelijkheid over het tracé, maar mogelijk nog niet over de eventuele compensatie. En het verhaal is hiermee vooral nog niet afgelopen. ()

En wat dan?

Als vrijdag de Vlaamse regering beslist over het tracé, dan is de Ventilusknoop nog niet helemaal ontward. Want de burgerplatformen hebben al aangekondigd dat zij voortaan het juridische pad zullen bewandelen. Na de beslissing van de regering, moet er een vergunning worden aangevraagd, en verkregen. Tegen die vergunning kunnen bezwaren worden ingediend. En dan is ook de Raad van State dus nog een mogelijkheid. Het zal vooral nog een hele tijd duren voor de eerste hoogspanningspyloon effectief in het landschap verschijnt, zo lijkt het.

 

2023-03-29 00:00:00 - Vrijdag ligt het Ventilustracé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier  - ventiluskaart.jpg
2023-03-29 00:00:00 - Vrijdag ligt het Ventilustracé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier  - ventilus_3.jpg
2023-03-29 00:00:00 - Vrijdag ligt het Ventilustracé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier  - ventilus2.jpg
Bart Coopman